Direct naarhoofdmenu / zoekveld
Home / Afdelingen en s... / Cardiologie

Cardiologie

De afdeling cardiologie is een verpleegafdeling waar patiënten zijn opgenomen met alle voorkomende hartproblemen zoals hartfalen, pijn op de borst en hartritmestoornissen.

Ook worden hier hartonderzoeken en pacemakerimplantaties uitgevoerd.

Er wordt nauw samengewerkt met de afdeling hartbewaking. Patiënten komen bijvoorbeeld van de afdeling hartbewaking naar de afdeling cardiologie om te revalideren na een hartinfarct. Of voor verder herstel na een cardiologische ingreep, zoals een dotterbehandeling. Hun hartritme kan op afstand (telemetrisch) bewaakt worden.

Acute klachten van het hart

Bij acute klachten waarbij het vermoeden is dat er iets ernstigs aan de hand is met het hart, kunt u, via de huisarts, direct terecht op de Eerste Hart Hulp.

Onderzoek, diagnose en behandeling

Een opname op de Eerste Hart Hulp heeft tot doel om zo snel mogelijk acute problemen boven water te krijgen en eventueel te behandelen. U wordt tijdelijk opgenomen op een afdeling waar uw lichaamsfuncties bewaakt kunnen worden, waarna versneld diagnostiek volgt. Mochten de klachten niet veroorzaakt worden door een acuut cardiologisch probleem, zal verder een poliklinische nabehandeling plaatsvinden. Mocht er wel een belangrijk cardiologisch probleem zijn, dan kan er opname volgen.

Pijn op de borst, binnen 1 week terecht 

Ook bij niet acute pijn op de borst wilt u zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. Het Maasstad Ziekenhuis heeft dan ook plekken gereserveerd voor patiënten met pijn op de borst klachten. Als uw huisarts heeft bepaald dat vanwege uw klachten een afspraak bij de cardioloog wenselijk is, kunt u binnen één week terecht.

Onderzoek, diagnose en behandelplan 

Het spreekuur werkt volgens het 'one-stop-shop principe'. Dit betekent dat u na het bezoek aan het ziekenhuis een diagnose en behandelplan heeft. Allereerst komt u op consult bij de cardioloog. De cardioloog bepaalt tijdens dit consult welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld een ECG, een thoraxfoto en/of een fietsproef. Na deze onderzoeken vindt aansluitend een eindgesprek plaats met de cardioloog om de resultaten te bespreken en samen met u te komen tot een behandelplan. U bent gemiddeld 2 à 3 uur in ons ziekenhuis.

 

  • Bekijk ook eens de voorlichtingsfilms over de onderzoeken die bij de afdeling cardiologie plaatsvinden. 

Samenwerking met andere disciplines

Met de fysiotherapeut, diëtiste en maatschappelijk werker wordt veel samengewerkt. Ook komt het steeds vaker voor dat mensen thuiszorg nodig hebben. De transferverpleegkundige helpt bij het inschakelen van deze thuiszorg. Voor bepaalde groepen patiënten is het nodig dat zij ook na hun opname doorgaan met revalideren onder begeleiding. Hiervoor wordt poliklinische revalidatie aangevraagd.

 

Naar boven


Zoeken