Beenamputatie

Jaarlijks worden er in Nederland circa tweeduizend beenamputaties uitgevoerd. Onder amputatie wordt verstaan: het afzetten van een deel van het menselijk lichaam. Bijvoorbeeld een teen, voet, been, vinger, hand (of een deel ervan). Met een amputatie wordt afstand gedaan van een deel van het lichaam. Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt, diens familie en omgeving, maar ook voor de arts. Daarom wordt een dergelijke operatie pas na zeer zorgvuldige overweging voorgesteld.

Om u goed te informeren over wat er allemaal gebeurt bij de amputatie van een (deel van een) been is er een zorgpad opgesteld. Wij adviseren u om deze informatie goed te lezen.

Zorgpad beenamputatie

Revalidatiegeneeskunde
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z