CVA-consulent

De CVA-consulent begeleidt de patiënt die opgenomen is met een beroerte en coördineert de nazorg.

Tijdens de opname wordt er met de diverse afdelingen samen (multidisciplinair) bekeken welke nazorg de patiënt nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de patiënt naar huis gaat en thuiszorg krijgt of opgenomen wordt in het verpleeghuis voor een periode van revalidatie.

Afspraak maken / bereikbaarheid

De CVA-consulent is te bereiken op telefoonnummer (010) 291 40 90 of (010) 291 40 91.

Taken

De CVA-consulent:

  • bespreekt de nazorg met de patiënt en de familie;
  • adviseert welke nazorg er nodig is;
  • legt de procedure voor thuiszorgindicatie of verpleeghuisindicatie uit;
  • zorgt ervoor dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg optimaal wordt bereikt.

Verpleeghuis

Veel van onze patiënten gaan naar het Laurens Intermezzo voor de revalidatieperiode. Dit verpleeghuis is onderdeel van de Rotterdam Stroke Service. CVA-ketenzorg is een regionale zorgketen voor patiënten met een beroerte, waar de deskundige zorg gewaarborgd wordt in alle fasen van de aandoening.

Nazorgspreekuur

Gelukkig gaat een groot gedeelte van onze CVA-patiënten na opname weer naar huis. De patiënt komt na zes weken bij de neuroloog op controle, dit is aansluitend op het nazorgspreekuur. Het nazorgspreekuur is met name gericht op het signaleren van cognitieve en emotionele problemen en op problemen die ontstaan zijn als gevolg van persoonlijkheids- en gedragsveranderingen waardoor de patiënt moeilijker functioneert in de thuissituatie. U kunt er met al uw vragen terecht, dit geldt ook voor uw naasten. De problemen worden altijd met de neuroloog besproken. De consulent kan u verwijzen naar maatschappelijk werk, huisarts of de patiëntvereniging.