Borstreconstructie

Een borstreconstructie kan op verschillende momenten in het zorgtraject worden uitgevoerd.

Een borstreconstructie kan preventief plaatsvinden wanneer u drager van het BRCA-gen (BReast Cancer) bent, direct na het verwijderen van de tumor of wanneer u in het verleden een amputatie heeft ondergaan en nu een borstreconstructie wenst.

Indien u een borstreconstructie wilt laten uitvoeren doorloopt u een traject. Dit noemen wij het zorgpad Borstreconstructie.

Doorloop de 5 stappen van het zorgpad

Per stap kunt u lezen wat u te wachten staat en hoe u zich het best kunt voorbereiden. Links ziet u eveneens de stappen van het zorgpad.

 1. 1.
  Verwijzing
 2. 2.
  Polikliniek bezoek
 3. 3.
  Voorbereiding op de operatie
 4. 4.
  Operatie
 5. 5.
  Nazorg
Verwijzing / Borstreconstructie

U wordt door de huisarts of algemeen chirurg verwezen naar de plastisch chirurg op de polikliniek Plastische Chirurgie of bent in ons ziekenhuis in behandeling voor borstkanker.

 • U heeft in het verleden een borstamputatie ondergaan en wenst een reconstructie. 
 • U heeft borstkanker en wenst een borstreconstructie.
 • U bent drager van het BRCA-gen en u wenst een preventieve amputatie met directe reconstructie.

Meer informatie over borstkanker, vindt u in het zorgpad (verdenking) Borstkanker.

Polikliniek bezoek / Borstreconstructie

Plastische Chirurgie

(010) 291 22 30

Meer contactgegevens

Maak een afspraak

U bent door de huisarts of chirurg verwezen naar de polikliniek Plastische Chirurgie omdat u een borstreconstructie wenst.

Tijdens uw eerste bezoek krijgt u een gesprek met de plastisch chirurg. In dit gesprek worden uw klachten, vragen en wensen besproken. Er zijn verschillende manieren om een borst te reconstrueren. Niet iedere methode is geschikt voor elke patiënt. Welke methode voor u het meest geschikt is, bespreekt de plastisch chirurg met u.

De verschillende methoden zijn:

 • Directe reconstructie met behulp van een borstimplantaat (siliconen prothese);
 • Tissue expander methode; hierbij wordt een ballonnetje geplaatst dat de huid rondom de borst oprekt. Dit wordt gedaan als er te weinig huid is, of als u een grotere cupmaat wilt. Voor het bijvullen van de tissue expander komt u verschillende keren bij de plastisch chirurg. Aan het eind van het proces wordt de (tijdelijke) prothese met fysiologisch zout (een lichaamseigen stof) vervangen door een permanente prothese;
 • Reconstructie met behulp van eigen weefsel, waaronder de spiermethode;
 • Verwijzing naar het Erasmus Medisch Centrum voor een reconstructie met eigen weefsel (autologe reconstructie).

Voor meer informatie over de verschillende methoden verwijzen wij u naar de folder Borstreconstructie.

Ook wordt gesproken over de operatie, wat u kunt verwachten en wat de mogelijke complicaties kunnen zijn.

Bekijk hier de routebeschrijving naar de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis.

Voorbereiding op de operatie / Borstreconstructie

Medisch fotograaf
U krijgt een afspraak bij de medisch fotograaf om foto’s van uw borst(en) te laten maken. Dit is noodzakelijk voor het medisch dossier. Tevens kan de zorgverzekeraar hierom vragen in verband met de aanvraag van de operatie.

Operatie plannen
De reconstructieve operatie wordt over het algemeen altijd door de zorgverzekeraar vergoed. De zorgverzekeraar informeert tevens de polikliniek. Wanneer wij bericht ontvangen van uw zorgverzekeraar nemen wij telefonisch contact met u op om de operatie verder te plannen en te bespreken. In de brief, die u ongeveer 1 week van tevoren van het ziekenhuis ontvangt, staat vermeld waar en hoe laat u zich dient te melden.

Preoperatieve screening
Omdat een operatie een ingrijpende gebeurtenis is ondergaat elke patiënt voor een operatie een preoperatieve screening. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden bezoekt u de polikliniek Preoperatieve Screening. Daar heeft u een afspraak met een apothekersassistente, een doktersassistente en een anesthesioloog. De screening is 1 maand geldig.

Bekijk vooraf ook de film over de verschillende vormen van anesthesie of lees het Opnameboekje meerdaagse opname.

Operatie / Borstreconstructie

U wordt opgenomen op de dag van de operatie. U dient zich op het afgesproken tijdstip te melden bij de Opnamebalie in de centrale hal. Zij verwijzen u door naar de verpleegafdeling waar u verblijft.

Op de verpleegafdeling bereiden de verpleegkundigen u voor op de operatie. Voorafgaande aan de operatie wordt het te opereren gebied afgetekend. Wanneer u wordt opgeroepen gaat u met bed naar de voorbereidingsruimte. Daar wordt u door een andere verpleegkundige verder voorbereid, waarna u naar de operatiekamer wordt gebracht waar de operatie plaatsvindt. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer waar u wakker wordt onder observatie van de recoveryverpleegkundige. Vervolgens wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht. In overleg met uw behandelend arts verblijft u daar 1 tot 3 dagen. 

Indien u zich goed voelt brengt patiëntenvervoer u de volgende dag naar de polikliniek Plastische Chirurgie. Daar worden het verband en de eventuele drains gecontroleerd. Als de drains weinig hebben gelopen worden deze in overleg met de arts verwijderd. Tot aan uw ontslag verblijft u op de verpleegafdeling, komt u op de polikliniek voor controle en krijgt u instructies voor thuis. 

Voordat u met ontslag gaat krijgt u verschillende afspraken op de polikliniek Plastische Chirurgie voor het verwijderen van hechtingen, eventuele drains en het opvullen van een eventuele tissue expander.

Nazorg / Borstreconstructie

Wondzorg
In het begin komt u regelmatig op de polikliniek waar een verpleegkundige uw wond verzorgt en hechtingen en eventuele drains verwijdert.

Tissue expander
Indien u een tissue expander heeft komt u vier tot acht weken wekelijks naar de polikliniek om de expander te laten opvullen. Het vullen verloopt in stappen en wordt gedaan door uw behandelend arts. Daarna volgt de tweede fase waarin een blijvend borstimplantaat wordt geplaatst, eventueel na chemo- en/of radiotherapie. Dit is gewoonlijk binnen zes tot twaalf maanden na de amputatie. Hiervoor worden afspraken op de polikliniek Plastische Chirurgie gemaakt.

Huidtherapie
Indien u last heeft van veel littekenweefsel of oedeem (vochtophoping) in de borst kan de plastisch chirurg u doorverwijzen naar de huidtherapeute. Zij werkt ook op de polikliniek. Met verschillende technieken kan de huidtherapeute het littekenweefsel eventueel verbeteren en het oedeem verminderen. Ook kan de huidtherapeute een tepeltatoeage maken. Dit kan een aantal maanden na de operatie, indien u dit wenst. U kunt dit bespreken met uw behandelend arts.

Chirurgie
Indien u een combinatie-operatie heeft ondergaan, waarbij de borst is geamputeerd (algemeen chirurg) en direct wordt gereconstrueerd (plastisch chirurg), krijgt u de vervolgafspraken bij de polikliniek Chirurgie. Daar krijgt u ook de uitslag van het borstweefselonderzoek.

Op de polikliniek Chirurgie kunt u ook terecht voor verdere begeleiding in:

 • Verloop van de ziekte;
 • Ondersteunende zorg;
 • Voeding;
 • Seksualiteit en intimiteit;
 • Uitleg en begeleiding voor (klein)kinderen;
 • Lotgenotencontact.

Tepelreconstructie
Indien de tepel niet kan worden gespaard kan deze, als u dit wenst, worden gereconstrueerd. Dit kan echter pas nadat de nieuwe borst min of meer zijn definitieve vorm heeft gekregen.

Registratie en implantaatcheck borstprotheses
Indien u een siliconenprothese heeft wordt dit in het landelijk register geregistreerd. Dit heet DBIR. De gegevens van uw prothese(n) krijgt u na de operatie van de afdeling mee. Voor meer informatie, ook over wat de registratie inhoudt verwijzen wij u naar de folder Borstreconstructie.

Nacontroles
De controles op langere termijn vinden plaats op de polikliniek.

Overige folders
Hieronder vindt u nog een aantal belangrijke folders:

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.