1. Verwijzing

Borstreconstructie

U wordt door de huisarts of algemeen chirurg verwezen naar de plastisch chirurg op de polikliniek Plastische Chirurgie of bent in ons ziekenhuis in behandeling voor borstkanker.

  • U heeft in het verleden een borstamputatie ondergaan en wenst een reconstructie. 
  • U heeft borstkanker en wenst een borstreconstructie.
  • U bent drager van het BRCA-gen en u wenst een preventieve amputatie met directe reconstructie.

Meer informatie over borstkanker, vindt u in het zorgpad (verdenking) Borstkanker.

  1. Verwijzing
  2. Polikliniek bezoek
  3. Voorbereiding op de operatie
  4. Operatie
  5. Nazorg