Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

5. Operatie

Samen naar gezond gewicht

Preoperatieve screening
Een operatie is een ingrijpende gebeurtenis. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden, bezoekt u de polikliniek Preoperatieve Screening. Daar heeft u een afspraak met een apothekersassistente, een doktersassistente en een anesthesioloog. De apothekersassistente noteert de door u thuis gebruikte medicatie. De doktersassistente neemt samen met u de ingevulde vragenlijst door, meet uw lengte, gewicht, bloeddruk en hartfrequentie, en geeft u informatie over de opname. De anesthesioloog bespreekt met u welke vorm van anesthesie het meest geschikt is voor u. Als u erg tegen de ingreep opziet, dan kan de anesthesioloog afspreken dat u op de verpleegafdeling een tablet krijgt waardoor u zich wat kunt ontspannen voordat u naar de operatieafdeling gaat.

Operatie
Beide operaties, zowel de gastric bypass als de gastric sleeve, gebeuren via een kijkoperatie (laparoscopisch). Dat betekent dat er geen grote wond is maar dat er door middel van een kleine toegang (vijf kleine sneetjes van ongeveer een centimeter) wordt geopereerd. Deze aanpak heeft als voordeel dat u sneller herstelt, minder pijn heeft en dat de littekens kleiner zijn.

De dag van de operatie moet u nuchter komen. Dat betekent dat u vanaf 0.00 uur niet meer mag eten, drinken en roken. Indien u medicijnen moet innemen, doe dit dan zo snel mogelijk na het opstaan met zo min mogelijk water.

Bij het ontwaken voelt u mogelijk spierpijn en pijn aan de schouders. Deze pijn wordt veroorzaakt door de positie die u tijdens de operatie heeft gehad en doordat de buik tijdens de operatie wordt opgeblazen met gas om werkruimte te hebben. Dit gas wordt na de operatie zo veel mogelijk verwijderd. Het overgebleven gas wordt door het lichaam snel en zonder gevaar opgenomen. Bijwerkingen van de operatie kunnen zijn: keelpijn, spierpijn, heesheid, misselijkheid en duizeligheid.

Na de operatie blijft u meestal nog 1 à 2 dagen in het ziekenhuis. De eerste dag kunt u zich moe voelen. Toch is het belangrijk om uit bed te komen om zo de kans op mogelijke complicaties te verkleinen. De verpleegkundigen en de zaalarts zullen goed op u letten en zo nodig extra pijnstilling of iets tegen de misselijkheid geven. Ook begint u dan onder begeleiding weer met eten.

Voordat u naar huis gaat, vindt er nog een eindgesprek plaats waarbij wordt besproken wat de volgende stappen zijn.

  1. Verwijzing
  2. Poli en onderzoek
  3. Voorlichting
  4. Opnamegesprek
  5. Operatie
  6. Nazorg