3. Voorlichting

Samen naar gezond gewicht

Om u goed te informeren over het behandelprogramma wordt u uitgenodigd om twee voorlichtingsbijeenkomsten in ons ziekenhuis te bezoeken. Een van de voorlichtingsbijeenkomsten zal voornamelijk uitleg geven over de operatie en het nazorgtraject. De volgende vragen worden daarbij door een bariatrisch chirurg, verpleegkundig specialist en/of physisician assistant beantwoord:

 • Welke operaties zijn mogelijk en wat zijn de voor- en nadelen ervan?
 • Wat wordt er precies gedaan?
 • Wat zijn mogelijke complicaties?
 • Wat kunt u verwachten direct na de operatie?
 • Welke veranderingen brengt de operatie met zich mee?
 • Wat zijn de resultaten?
 • Hoe ziet het nazorgtraject er uit?
 • Welke inspanningen moet u zelf doen?

De andere voorlichtingsbijeenkomst informeert u over uw voedingpatroon en de veranderingen in leefstijl na de operatie. Onderwerpen die door de diëtist besproken worden, zijn:

 • Het maagdarmkanaal bij de Gastric bypass of Gastric Sleeve
 • Algemene voedingsadviezen
 • Een opbouwschema voor na de operatie
 • Eet- en drinktechnieken
 • Het belang van verschillende vitaminen, mineralen en voedingssupplementen
 • (Dumping)klachten
 • Beoordeling van producten aan de hand van etiketten
 1. Verwijzing
 2. Poli en onderzoek
 3. Voorlichting
 4. Opnamegesprek
 5. Operatie
 6. Nazorg