Logopedie bij aangezichtsverlamming

Als een beschadigde zenuw niet volledig herstelt, kan de patiënt er hinderlijke restverschijnselen aan overhouden: asymmetrie in het gezicht, verminderde functie en abnormaal bewegen. De logopedist kan helpen de restverschijnselen te beperken.

Wachttijd
Logopedie
Alle behandelingen van A tot Z