Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Fenylglyoxylzuur

Beschrijving:Biologische monitoring van styreen of ethylbenzeen. Deze componenten worden in het lichaam gemetaboliseerd tot amandelzuur (85%) en fenylglyoxylzuur (10%). Door deze twee metabolieten te bepalen kan de mate van blootstelling aan styreen en/of ethylbenzeen worden aangetoond.
Onderzoek bestaat uit:Fenylglyoxylzuur
Analysemethode:HPLC-UV
Klinisch doel:Biologische monitoring van styreen of ethylbenzeen.

Uitvoersnelheid van de bepaling

Frequentie:Wekelijks
Doorlooptijd:Afhankelijk van aanvraag

Aanvraag specificaties

Materiaal:urine
Minimale afnamehoeveelheid:15 mL
Bijzonder afnametijd:Aan het einde van de werkdag

Referentiegegevens

Referentiewaarden:Grenswaarde 75 mmol/mol kreat direct na de shift urine afnemen.

Informatie

Uitvoerend laboratorium:Klinische Farmacologie & Toxicologie

Facultatieve onderdelen

Tarief (Euro):28,53

Disclaimer

Bekijk de disclaimerDisclaimer