Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Hydroxypyreen

Onderzoek bestaat uit:1-hydroxypyreen
Synoniem(en):Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKs, PAK
Analysemethode:HPLC
Klinisch doel:De blootstelling aan PAKs kan in urine worden gemeten in het laboratorium, dit gebeurt al routinematig bij werknemers die worden blootgesteld aan deze stoffen. In de urine wordt de hoofdmetaboliet van PAKs, 1-hydroxypyreen, gemeten; dit is de internationaal erkende methode

Uitvoersnelheid van de bepaling

Frequentie:Wekelijks
Doorlooptijd:5 werkdagen

Aanvraag specificaties

Materiaal:urine
Minimale afnamehoeveelheid:5 mL

Referentiegegevens

Referentiewaarden:Grenswaarde < 4,4 μg/g kreat
Komt overeen met een blootstelling gedurende 3 dagen aan 0,2 mg/m3 PAK’s.
Klinische gegevens:De halfwaardetijd van 1-hydroxypyreen is gemiddeld 18 uur zodat afname zo snel mogelijk aan het einde van de werkzaamheden moet geschieden.

Informatie

Uitvoerend laboratorium:Klinische Farmacologie & Toxicologie

Disclaimer

Bekijk de disclaimerDisclaimer