12-10-2021

Informatiebijeenkomst Spreken over het levenseinde voor patiënten met hartfalen

Via de televisie en de krant komt er steeds meer informatie op ons af over de zorg in de laatste levensfase, en welke keuzes mensen kunnen maken. Er lijkt meer behoefte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook in ons ziekenhuis krijgen wij steeds vaker vragen over zorg aan het levenseinde.

Deze vragen kunnen gaan over: 

  • Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruit gaat?
  • Weten uw naasten wat u in een dergelijke situatie wel of niet wil?
  • Heeft u uw wensen besproken en op papier vastgelegd?
  • Wat is er te kiezen?

Voor wie

Voor patiënten met hartfalen. Wij raden u aan om samen met een naaste (bijvoorbeeld een partner of kind) te komen; twee horen meer dan één. 

Waar en wanneer

  • Dinsdag 12 oktober 2021 van 16.00 tot 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
  • Locatie: Inloophuis de Boei Rotterdam (Weimansweg 70-72)
    Let op: de zaal bevindt zich op de eerste etage, hiervoor kunt u met de trap of een stoellift

Aanmelden

U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. Wij zorgen voor wat kleins te eten en te drinken.  

Deze informatiebijeenkomst is onderdeel van een landelijk onderzoeksproject. Daarom wordt voorafgaand aan de bijeenkomst en erna aan u gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. U bent niet verplicht hieraan mee te werken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar Coen van Leijen.