02-12-2014

Ambitiedocument Intensive Care Maasstad Ziekenhuis, SFG en Erasmus MC getekend

Goede IC zorg is een gezamenlijke, regionale verantwoordelijkheid. Daarom nemen de intensivisten van het Maasstad Ziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis en het Erasmus MC het initiatief om samen met de ziekenhuizen uit de regio invulling te geven aan optimale zorg van de vitaal bedreigde patiënt in Rotterdam-Rijnmond. Als startschot voor de nieuwe intensieve samenwerking werd op vrijdag 28 november jl. het ambitiedocument getekend.

De ziekenhuizen zien de toekomstige IC zorg als een gedeelde  (regionale) verantwoordelijkheid. Want alleen samen kan de ambitie ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Zo is het voorstel om per oever een netwerk te creëren voor IC zorg waar deze gezamenlijke verantwoordelijkheid belegd wordt. Beide netwerken werken zowel onderling nauw samen als met het academische centrum en samen vormen zij het regionale IC netwerk. De kwaliteit van IC zorg kan door nog intensievere samenwerking verbeterd worden en de IC-capaciteit geoptimaliseerd.

Door onder andere in te zetten op de ontwikkeling van eenduidige en uitstekende protocollen en processen zal niet alleen gerealiseerd worden dat de zorg op alle IC's volgens de beste standaard plaatsvindt, maar zal tevens bij eventuele overplaatsing van de patiënt de zorg naadloos op elkaar aansluiten. Ook kunnen de kostbare IC-bedden beter benut worden voor de regio. Zo zijn onder andere afspraken gemaakt over welke complexe IC -zorg in het academisch centrum moet plaatsvinden en welke IC- zorg uitstekend in de andere ziekenhuizen, binnen het netwerk, geleverd kan worden. Ook zijn afspraken gemaakt om de IC-zorgcapaciteit in de regio Rijnmond beter te coördineren. Op deze manier zetten de intensivisten een eerste stap richting de "beste IC zorg op de juiste plek".

 

null

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening ambitiedocument door (v.l.n.r.) Diederik Gommers [afdelingshoofd IC Erasmus MC, Peter de Feiter [medisch manager Sint Franciscus Gasthuis] en Servet Duran [medisch manager IC Maasstad Ziekenhuis].