26-11-2014

‘Baby –vriendelijke keizersnede’ nu ook in het Maasstad Ziekenhuis

Vrouwen die een geplande keizersnede ondergaan kunnen in het Maasstad Ziekenhuis via een zogenaamde extra ‘baby-vriendelijke keizersnede’ (gentle sectio) bevallen. Er is hierbij veel aandacht voor moeder-kind contact. De moeder ziet haar baby geboren worden en krijgt het kind, na een korte check door de kinderarts, direct bij zich en daar blijft het ook. Deze ‘baby-vriendelijke keizersnede’ kent veel voordelen: de hechting tussen moeder en kind verloopt beter, de borstvoeding komt sneller op gang, baby’s zijn rustiger en reageren daardoor ook lichamelijk beter.

Belangrijk voor vroege hechting moeder en kind

Na de geboorte wordt de baby (als de conditie van de baby goed is) bloot op de borst van de moeder gelegd. Direct huid op huid contact tussen moeder en baby is belangrijk voor de vroege hechting tussen moeder en kind. Bij een ‘spoed keizersnede’ is de operatie hetzelfde, maar is het huid op huid contact tussen moeder en baby niet direct of langdurig mogelijk. De  veiligheid van moeder en baby staat altijd voorop en bepaalt wat mogelijk is. “Met de ‘baby-vriendelijke keizersnede’ wordt zoveel als mogelijk een natuurlijke bevalling benaderd. In de praktijk blijkt direct huid op huid contact ook een positieve invloed te hebben op het welslagen van de borstvoeding”, stelt gynaecoloog Versendaal.

Vrouwen die al op deze manier zijn bevallen zijn positief. “Het was heel onwerkelijk dat ze er opeens was. Het is dan heel fijn dat je met z’n drieën op de OK kan blijven en je kind kan omarmen.”, reageert kersverse moeder Samantha. “Ik heb de geboorte van Valentina als heel mooi en warm ervaren. Iedereen was er voor mij en ons dochtertje maar ook voor mijn man.”

Deskundig team

De kinderarts maakt onderdeel uit van het team en is altijd bij een keizersnede aanwezig, onder andere om de conditie van de baby te bepalen. Moeder en partner zien hun baby geboren worden door tijdens de operatie live mee te kijken via een camera en monitor. Na de geboorte wordt de baby bij de moeder gelegd en bedekt met een warme molton. De moeder krijgt tevens een warmtedeken over zich heen, zodat de baby niet afkoelt. Zij verblijven na de keizersnede samen op de uitslaapkamer waar – onder toeziend oog van de verpleegkundige - de borstvoeding al van start gaat.

null

 

 

 

 

 

 
Kersverse moeder Samantha met haar dochter Valentina, geboren via ‘baby-vriendelijke keizersnede.’