02-11-2014

Nóg betere zorg voor patiënten met baarmoederslijmvlieskanker in Zuidwest -Nederland

Medisch specialisten en verpleegkundigen van het Maasstad Ziekenhuis hebben zich samen met collega’s van ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland ingezet om de zorg aan patiënten met endometriumcarcinoom (baarmoederslijmvlieskanker) verder te verbeteren. Kennis en expertise zijn gebundeld en de nieuwste wetenschappelijke inzichten toegepast. Met als doel dat elke patiënt de béste zorg op de béste plek krijgt. Daarbij is de zorg in elk ziekenhuis hetzelfde volgens de beste standaard.

Sturen op kwaliteit en zorg

De ziekenhuizen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de verwijzing, de diagnostiek, de behandeling, de nazorg en de palliatieve zorg voor patiënten met baarmoederslijmvlieskanker. De patiënten ontvangen een uitgebreide behandelwijzer met informatie over de behandelmogelijkheden en allerhande praktische zaken.

Ook zijn er afspraken gemaakt over kwaliteitsindicatoren, die informatie geven over de kwaliteit van de zorg. Daarbij is afgesproken wat de streefnorm is van de regio. Bijvoorbeeld: minimaal 80% van de patiënten heeft binnen vijf werkdagen na de verwijzing van de huisarts een afspraak op de polikliniek. Of: 100% van de patiënten wordt na de operatie besproken in het multidisciplinaire overleg. Deze cijfers worden in elk ziekenhuis geregistreerd, geanalyseerd en besproken. Als het nodig is, worden verbeteringen in gang gezet en dat zorgt ervoor dat de zorg goed is en blijft.

Inzet van alle ziekenhuizen

Dit resultaat is tot stand gekomen dankzij de inzet van vele zorgverleners zoals gynaecologisch oncologen, gynaecologen, internisten-oncologen, radiotherapeuten, pathologen en verpleegkundig specialisten. Initiatiefnemer en projectleider was dr. Heleen van Beekhuizen, gynaecologisch oncoloog in het Erasmus MC. De zorgprofessionals zijn ondersteund door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en het projectbureau van de stichting BeterKeten.

De ziekenhuizen die zich houden aan de gemaakte afspraken zijn: het Admiraal de Ruyterziekenhuis, het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Beatrix ziekenhuis, het Franciscus Ziekenhuis, het Erasmus MC, het Havenziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis, het Lievensberg Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis, het Sint Franciscus Gasthuis, het Spijkenisse Medisch Centrum, het IJsselland Ziekenhuis, het Van Weel Bethesda ziekenhuis, het Vlietland Ziekenhuis en ZorgSaam.