19-09-2014

Ondersteunende zorg voor longkankerpatiënten in Maasstad Ziekenhuis

Longkankerpatiënten in het Maasstad Ziekenhuis krijgen vanaf 15 september 2014 in aanvulling op het bestaande zorgtraject, extra informatie en een persoonlijk zorgadvies aangeboden over de mogelijke gevolgen van kanker en hoe hiermee om te gaan. Deze aanvullende zorg wordt gerealiseerd door het Maasstad Ziekenhuis in samenwerking met Stichting OOK en Zilveren Kruis Achmea.

Zicht op aanvullende zorg bij kanker

Patiënten krijgen in aanvulling op het bestaande behandeltraject, drie gesprekken met de (oncologie)verpleegkundige in het ziekenhuis: vlak na de diagnose, tijdens de behandeling en na de behandeling. In deze gesprekken wordt aandacht besteed aan de persoonlijke situatie van de patiënt en de mogelijke gevolgen van kanker op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk gebied. Daarnaast kijkt de (oncologie)verpleegkundige samen met de patiënt of er behoefte is aan extra ondersteunende zorg van bijvoorbeeld een professionele zorgverlener. Ook wordt gekeken waar de patiënt deze ondersteuning in de buurt kan vinden. Patiënten komen zo tijdig in aanraking met passende ondersteunende zorg bij kanker, waardoor de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling aanzienlijk kan toenemen.

 

Uitbreiding zorg Maasstad Ziekenhuis 

Het aanvullende zorgproces start op de afdeling Longgeneeskunde in het Maasstad Ziekenhuis. In de komende maanden komt deze aanvullende zorg ook beschikbaar voor andere oncologische patiënten in het Maasstad Ziekenhuis. De gesprekken worden vergoed door Zilveren Kruis Achmea, ook voor patiënten die niet bij Achmea zijn verzekerd. Het Maasstad Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis waar dit concept wordt uitgevoerd. Zilveren Kruis Achmea is voornemens om dit concept ook in andere ziekenhuizen in Nederland te faciliteren als vast onderdeel van de zorgpaden van oncologie.