01-11-2014

Toevoeging pasfoto in medisch dossier

Vanaf november 2014 wordt van iedere patiënt een pasfoto opgenomen in het medisch dossier. De pasfoto wordt door de balie Patiëntenregistratie - in de centrale hal - en bij de Spoedeisende Hulp vastgelegd.

Zorg dat u uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) bij u heeft. In het kader van de patiëntveiligheid is het belangrijk dat de zorgverlener kan zien dat hij/zij de juiste patiënt voor zich heeft. Daarnaast bevordert het de gastgerichtheid; de zorgverlener kan zijn/haar patiënt persoonlijk aanspreken.

U bent niet verplicht om een pasfoto aan uw medisch dossier te laten toevoegen. Wilt u dit niet, dan kunt u dit aangeven.
De verwachting is dat het in november 2014 bij de balie Patiëntenregistratie wat drukker is dan normaal. We streven naar een zo kort mogelijke wachttijd.