09-01-2015

Maasstad Ziekenhuis wederom gecertificeerd als “Baby Friendly Hospital”

Door de Stichting Zorg voor Borstvoeding is het Borstvoedingscertificaat voor het Maasstad Ziekenhuis met 4 jaar verlengd en is hiermee wederom uitgeroepen tot “Baby Friendly Hospital”.

Met dit certificaat voldoen de afdelingen Verloskunde, Pediatrie en Neonatologie aan de hoge eisen die aan borstvoedingszorg worden gesteld, hierbij valt te denken aan breed toepassen van huid op huidcontact, ook bij de geplande keizersnede, voorlichting over en gebruik van (fop)spenen, voeden op verzoek, rooming-in en samenwerking in de keten.

Dit mooie eindresultaat is te danken aan alle medewerkers van deze afdelingen, inclusief de polikliniek Gynaecologie. Alle medewerkers van betrokken afdelingen zijn door de lactatiekundigen bijgeschoold en tijdens de auditdagen zijn zowel ouders, specialisten en verpleegkundigen geïnterviewd.