08-09-2015

Samenwerking cardiologische zorg IJsselland Ziekenhuis

Het IJsselland Ziekenhuis garandeert de patiëntveiligheid op de afdeling Cardiologie nadat het ingrijpende maatregelen heeft getroffen. Zo is de hele afdeling Cardiologie vernieuwd. De noodzakelijke maatregelen zijn genomen om herhaling van ernstige incidenten te voorkomen. Aanleiding hiervoor waren twee incidenten bij patiënten waarbij de juiste diagnose is gemist. Na de uitspraak van de tuchtrechter in april dit jaar is de hulp ingeroepen van cardiologen van het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis en zijn verschillende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Een van de maatregelen was dat het Erasmus MC tijdelijk de verantwoordelijkheid voor de afdeling Cardiologie van het IJsselland Ziekenhuis op zich heeft genomen.

Afgelopen periode heeft het IJsselland Ziekenhuis intensief overleg gevoerd met het Maasstad Ziekenhuis over het waarborgen van de cardiologische zorg in het IJsselland Ziekenhuis na beëindiging van het toezicht door het Erasmus MC. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij twee cardiologen van het Maasstad Ziekenhuis werkzaam zijn in het IJsselland Ziekenhuis. Een van hen vervult daarbij de rol van medisch manager voor de vakgroep Cardiologie. De raad van bestuur van het IJsselland Ziekenhuis heeft besloten dat het, gelet op wat er gebeurd is, beter is om de meest betrokken cardioloog een veilige, externe werkomgeving aan te bieden. Daarom is deze cardioloog werkzaam in het Maasstad Ziekenhuis. De raden van bestuur van beide ziekenhuizen hebben er vertrouwen in dat door de samenwerking tussen de cardiologen en alle genomen maatregelen de zorg voor patiënten is gegarandeerd.