28-01-2016

Santeon en Maasstad Ziekenhuis starten gesprekken over mogelijk lidmaatschap

Santeon en het Maasstad Ziekenhuis verkennen de mogelijke toetreding van dit ziekenhuis tot de Santeon groep. De Santeon ziekenhuizen liggen verspreid over heel Nederland, wat de samenwerking uniek maakt. Ze werken intensief samen om met elkaar de zorgkwaliteit continu te verbeteren en voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Tegen deze achtergrond zou het Maasstad Ziekenhuis een waardevolle en geschikte zevende partner in de Santeon groep kunnen zijn.

Van elkaar leren
Het Maasstad Ziekenhuis sluit goed aan bij de zes Santeon ziekenhuizen als het gaat om de portfolio, omvang en ambitie van het eveneens topklinische ziekenhuis. Santeon ziekenhuizen leren van elkaar door transparant met elkaar kennis te delen en zorguitkomsten te vergelijken. De beste voorbeelden worden van elkaar overgenomen. Belangrijke programma’s van Santeon betreffen onder andere: Zorg voor Uitkomst, een Santeon behandeling, Value Based HealthCare (VBHC) en de Farmadatabase.

Verkenningsfase
De partijen nemen een aantal maanden de tijd om de verkenning uit te voeren en de meerwaarde en consequenties van een eventuele toetreding te bepalen, zowel voor het Maasstad Ziekenhuis als voor Santeon en de huidige leden.

Santeon
Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen van zes topklinische ziekenhuizen, te weten het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, OLVG in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Samen bieden zij meer dan tien procent van de Nederlandse ziekenhuiszorg. Meer informatie is te vinden op www.santeon.nl, www.santeonvoorborstkanker.nl en www.santeonvoorprostaatkanker.nl.