14-06-2017
Terug

Officiële opening familiekamers voor palliatieve zorg in Maasstad Ziekenhuis

Onlangs vond de officiële opening plaats van twee familiekamers voor palliatieve zorg, gevestigd op de afdelingen Oncologie en Longgeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis. De kamers, bedoeld voor patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten, zijn mogelijk gemaakt door een gulle gift van ‘Stichting Vrienden van Siem’ en van grote meerwaarde.

Belangrijke functie
Het Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de persoonlijke wensen van een patiënt. In het stervensproces biedt het Consultatief Palliatief Team van het ziekenhuis advies en ondersteuning op maat, zowel aan patiënten, hun naasten en zorgverleners. Met de komst van de familiekamers kan dit worden aangeboden in een huiselijke omgeving, waarmee een wens in vervulling is gegaan. Ook kunnen naasten van een ernstig zieke patiënt in de familiekamers overnachten.

Feestelijke opening
Na de overhandiging van een ‘Oorkonde van Dankbaarheid’ aan Leo Vroegop, voorzitter Stichting Vrienden van Siem, werden de familiekamers officieel geopend met het doorknippen van een feestelijk lint. Dit gebeurde in het bijzijn van tientallen speciale genodigden en deed hij samen met mevrouw Van de Velde–De Wilde, burgemeester van de gemeente Tholen. Naast de ingang van de kamers hangen dankbordjes, met een korte toelichting over de totstandkoming en functie van de familiekamers.
Foto’s: officiële opening met doorknippen lint en betreden familiekamers door speciale genodigden

Over Stichting Vrienden van Siem
Stichting Vrienden van Siem is opgericht door een vriendengroep in Sint-Annaland (gemeente Tholen), naar aanleiding van de veel te jong aan kanker overleden Siem Vroegop (27 jaar). Sinds 2007 zamelt de stichting geld in om op tastbare wijze bij te kunnen dragen aan de bestrijding van kanker en het welzijn van patiënten met kanker en hun naasten.

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.