20-01-2017
Terug

Reactie naar aanleiding van berichtgeving over het terugroepen van hartpatiënten na alarmerend onderzoek

In de media is gecommuniceerd over mogelijk problemen met biologisch oplosbare stents die gebruikt zijn bij hartpatiënten. Zowel nationaal als internationaal worden grote studies uitgevoerd om de resultaten van deze nog vrij nieuwe behandeling te volgen. Er is een melding gekomen van de onderzoekers dat er 1 tot 3 jaar na het plaatsen van de stent mogelijk een verhoogde kans is op vorming van stolsel in de stent. Daarbij kan de stent plotseling dicht gaan zitten waarbij een hartinfarct kan ontstaan. De kans dat dit ooit ontstaat is erg klein, maar het kwam meer voor dan bij metalen stents.

Het is nog niet duidelijk of de bevindingen alleen voor deze stents gelden of voor alle oplosbare stents. In ziekenhuizen worden verschillende type stents gebruikt daarom lopen er verschillende studies. Ook de wijze van implantatie van de oplosbare stents kan invloed hebben op de resultaten op de lange termijn. Op dit moment vindt er een grondige analyse plaats waarbij zoveel mogelijk resultaten van de diverse studies zowel nationaal als internationaal met elkaar worden vergeleken en beoordeeld. De Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie is hier nauw bij betrokken. Pas als dat gedaan is, is het mogelijk om conclusies te trekken ten aanzien van alle oplosbare stents en volgt een advies. Aan het tijdelijk langer doorgeven van extra bloed verdunnende medicatie zitten namelijk ook nadelen dus dat moet goed onderzocht worden.

Het Maasstad Ziekenhuis gaat in overleg met de deskundigen in Nederland en internationaal om te zien of aanvullende maatregelen nodig zijn. Indien dit het geval is dan nemen wij contact op met onze patiënten.

Mochten patiënten van ons ziekenhuis vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan adviseren wij om contact op te nemen met het Hartcentrum, telefoon: (010) 291 3085, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Voor dringende vragen buiten kantoortijden kunt u bellen via het algemene nummer van het ziekenhuis: (010) 291 1911.

Wilt u deze informatie delen?