10-12-2018

Als elke seconde telt: tijdwinst verbetert zorg voor CVA patiënten in Santeon ziekenhuizen

De zorg voor patiënten met een beroerte (CVA), waarbij een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof krijgt, is flink verbeterd. Een snellere start van de behandeling en het verkorten van de verblijfsduur zijn daar voorbeelden van. Ritu Saxena, neuroloog: “Het verkorten van de opnameduur levert een kwaliteitsverbetering en kostenbesparing op. Voor de patiënt betekent dit een dag eerder revalideren en dit draagt bij aan een beter herstel.” Samen behandelen de Santeon ziekenhuizen ongeveer 12% van alle CVA patiënten in Nederland. Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 CVA patiënten opgenomen in een ziekenhuis.

Elke seconde telt
Vaak wordt een CVA behandeld met een krachtige bloedverdunner via een infuus om het stolsel dat het herseninfarct veroorzaakt heeft, op te lossen. Een snelle start van de behandeling is daarbij essentieel. Voor deze zogenoemde ‘door-to-needle time’ is het landelijk streven om de behandeling, na aankomst in het ziekenhuis, binnen 30 minuten te starten. Elke minuut langer betekent dat er meer hersencellen afsterven, dus elke seconde telt. In 2017 lag de landelijke ‘door-to-needle time’ op 24 minuten. De Santeon ziekenhuizen zetten verbetermaatregelen in, waardoor CT-scans sneller gemaakt kunnen worden en alle onderzoeken beter op elkaar afgestemd zijn. Hierdoor worden patiënten in Santeon ziekenhuizen gemiddeld twee minuten eerder behandeld, namelijk al na 22 minuten. Het Maasstad Ziekenhuis heeft sinds 6 november een CT-scanner op de Spoedeisende Hulp. Hierdoor kunnen we patiënten nog sneller behandelen.

Weinig complicaties
Complicaties tijdens een ziekenhuisopname, zoals een infectie of verwardheid (delier), vertragen het herstel van een patiënt en moeten dus zoveel mogelijk voorkomen worden. Uit analyse van de verzamelde data blijkt dat minder dan 13% van de CVA patiënten in Santeon ziekenhuizen een infectie krijgt. En minder dan 7% een delier. Landelijke cijfers over deze indicatoren zijn niet bekend. De Santeon ziekenhuizen blijven deze resultaten echter monitoren en daar waar mogelijk verbeteringen doorvoeren om de complicaties nog verder terug te dringen.

Kortere verblijfsduur
Een CVA patiënt verblijft meestal rond de vijf dagen in een Santeon ziekenhuis. Een aanzienlijke groep patiënten verbleef echter 14 dagen of langer, vaak wachtend op revalidatiezorg buiten het ziekenhuis. Inmiddels zijn diverse verbeterinitiatieven gestart. In het Maasstad Ziekenhuis wordt bijvoorbeeld de revalidatiearts eerder ingezet om de overgang naar revalidatie te versnellen. Patiënten kunnen daarmee sneller beginnen met werken aan herstel. Onnodig lang verblijf in het ziekenhuis is een landelijk probleem met grote gevolgen voor de zorguitkomsten en -kosten. Santeon ziekenhuizen werken intensief samen met verpleeghuizen en revalidatiecentra om de zorg in de keten te verbeteren en te versnellen.

Transparant verbeteren
Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur: “De Santeon ziekenhuizen werken in het Value-Based Healthcare programma actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom CVA patiënten. Door bij elkaar een kijkje te nemen in de keuken, worden resultaten van een behandeling vergeleken en leren we van elkaar.” De ziekenhuizen vinden het belangrijk om transparant te zijn over de uitkomsten van de zorg. Inmiddels werken de Santeon ziekenhuizen op 11 verschillende aandoeningen in verbetertrajecten samen. In deze publicatie wordt de aanpak en de resultaten van de verbetercyclus voor de behandeling van CVA tot nu toe beschreven.