Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie
18-12-2019

Herstart wetenschappelijk onderzoek Forest Trial

Het Maasstad Ziekenhuis start opnieuw met het wetenschappelijk onderzoek genaamd Forest Trial. In dit onderzoek wordt het effect van ballonnen en stents met daarop een medicijn (paclitaxel) bij de behandeling van vernauwingen en afsluitingen in de slagader in het bovenbeen met elkaar vergeleken. Het onderzoek werd in april dit jaar uit voorzorg stilgelegd, maar is nu weer veilig bevonden.

De reden om het onderzoek te stoppen was een wetenschappelijk artikel dat in december 2018 gepubliceerd is in een internationaal medisch tijdschrift. De onderzoeker had de resultaten van alle 28 beschikbare onderzoeken over de effecten van ballonnen en stents met het medicijn paclitaxel bij de behandeling in het bovenbeen samengevoegd. Zijn belangrijkste conclusie was dat patiënten die behandeld zijn met een ballon of stent mét daarop paclitaxel op de lange termijn mogelijk een grotere kans hebben op overlijden, dan de patiënten die behandeld zijn met een ballon of stent zónder dit medicijn.

Geen aanwijzingen oorzakelijk verband
Afgelopen maanden is door meerdere internationale instanties en een speciaal voor de Forest Trial ingestelde onafhankelijke commissie (Data Safety Monitoring Board) kritisch gekeken of er inderdaad aanwijzingen zijn die deze conclusie onderbouwen. Uit de analyses blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor enig oorzakelijk verband tussen het gebruik van paclitaxel en een verhoogd sterfterisico. De ballonnen en stent met het medicijn paclitaxel mogen daarom weer gebruikt worden bij behandelingen van vernauwingen en afsluitingen in de slagaders.

Herstart
De Forest Trial zal de komende tijd weer herstarten. Zowel in het Maasstad Ziekenhuis als in andere deelnemende centra zullen patiënten weer benaderd worden om deel te nemen aan de Forest Trial.