Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie
05-08-2019

Maasstad Ziekenhuis behaalt VIPP doelstelling A3

Het Maasstad Ziekenhuis heeft een belangrijke doelstelling gehaald van het landelijk Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). De doelstelling A3, die gaat over extra mogelijkheden van ziekenhuisportalen, is onder meer gehaald door digitale vragenlijsten toe te voegen aan Mijn Maasstad Ziekenhuis.

Bij de Pijnkliniek van het ziekenhuis vult al meer dan de helft van de patiënten de digitale vragenlijsten op Mijn Maasstad Ziekenhuis in. Zij kunnen dit doen waar en wanneer zij maar willen. Handig voor hen, maar ook voor de behandelaar. “Vroeger moesten patiënten voor het ziekenhuisbezoek papieren vragenlijsten invullen en zag ik de antwoorden pas tijdens het gesprek met de patiënt. Als ik nu mijn spreekuur voorbereid, weet ik al hoe het met de patiënt gaat”, aldus Gusta Fennis-de Vries, verpleegkundig specialist en teamleider van de Pijnkliniek.

Doordat de vragenlijsten digitaal zijn, is het ook makkelijker om de informatie van verschillende vragenlijsten met elkaar te vergelijken. “Met deze informatie kan ik het gesprek met de patiënt veel beter voorbereiden”, vertelt Fennis-de Vries. “Een ander belangrijk voordeel is dat de vragenlijsten niet meer hoeven te worden overgetypt en is het ook minder foutgevoelig. Dit draagt dus bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.”

Het VIPP-programma is bedoeld om te voldoen aan wetgeving die stelt dat uiterlijk in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang moeten hebben tot hun medische gegevens. Het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis is nu bijna 3 jaar beschikbaar voor patiënten en is in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid. “De digitale vragenlijsten zijn vast onderdeel geworden van het behandeltraject bij de Pijnkliniek” zegt Colinda Tijssen, programmaleider Gezamenlijke Zorg Dichtbij, waaronder Mijn Maasstad Ziekenhuis valt. “Het is een goed voorbeeld hoe je eHealth integreert in het zorgtraject.”