11-09-2020

Digitaal gegevens uitwisselen in de geboortezorg: regio Rijnmond gaat het doen!

Als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, dan komt er veel op je af. Wat als je bijvoorbeeld onverhoopt in het ziekenhuis terechtkomt? Dan is het belangrijk dat de gynaecoloog de gegevens van de verloskundige kan raadplegen. En ná de bevalling moet de kraamzorg weten hoe het gaat met de moeder om de juiste zorg te kunnen geven. Regelmatig gaat dit via een papieren of telefonische overdracht, dat moet veiliger en efficiënter. Om dit te realiseren gaat de regio Rijnmond, met de VIPP Babyconnect subsidie van het Ministerie VWS, deze gegevensuitwisseling digitaliseren.

In de regio hebben zes Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV's) met bijna 50 organisaties; waaronder het Maasstad Ziekenhuis en vijf andere ziekenhuizen, 33 verloskundigenpraktijken, zeven kraamzorgorganisaties, het CJG Rijnmond, de Star-SHL en Gemeente Rotterdam de subsidieaanvraag ondertekend. Regio Rijnmond is de tweede regio die de VIPP Babyconnect subsidieaanvraag gehonoreerd heeft gekregen. Tot en met december 2022 gaan alle betrokkenen hard aan de slag om het integraal geboortezorgdossier Rijnmond tot een succes te maken. De regio Rijnmond is hiermee een van de koplopers in de ontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Landelijk programma regionaal uitgevoerd
Het landelijk actieprogramma VIPP Babyconnect streeft naar goede gegevensuitwisseling met de patiënt en tussen zorgverleners. Met de kaders en richtlijnen van VIPP Babyconnect kunnen regio’s zelf invulling geven aan het organiseren van een integraal geboortezorgdossier. Zo kunnen verloskundigen en gynaecologen straks gegevens delen en wordt ook de overdracht naar de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg georganiseerd.

Uiteindelijk kan de zwangere haar eigen beschikbare informatie bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). “Altijd up-to-date gegevens over de zwangere, de zwangerschap en het kraambed is essentieel voor veilige geboortezorg”, licht Krista Prinsen, gynaecoloog en bestuurslid van District Verloskundig Platform Rijnmond (DVP Rijnmond) toe.

Enthousiasme in de regio
Drie jaar geleden zochten ziekenhuizen, verloskundigen, echo- en kraamzorgorganisaties elkaar op om samen de mogelijkheden voor goede gegevensuitwisseling in de geboortezorg te onderzoeken. De geboortezorgorganisaties en professionals aangesloten bij het DVP Rijnmond sloegen de handen ineen en pakten het thema samen met de Moederraad regionaal op. Ze besloten toe te werken naar een ‘integraal geboortezorgdossier’, waarbij een zwangere zelf haar eigen gegevens kan beheren en waarbij de zorgverlener altijd toegang heeft tot de gegevens van een zwangere of pas bevallen vrouw (met haar toestemming). De VIPP Babyconnect subsidie maakt het mogelijk dit te realiseren.

“De succesvolle samenwerking tussen en betrokkenheid van alle zorgverleners in de geboortezorg, RijnmondNet, IT-afdelingen van de ziekenhuizen en ZorgImpuls is veelbelovend voor het gezamenlijke resultaat dat we willen behalen”, vertelt Hiske Ernst, voorzitter DVP Rijnmond.

Inzage in eigen gegevens belangrijk
Moederraad Rotterdam vindt het belangrijk dat alle zwangeren (en hun partners) in de regio Rijnmond toegang hebben tot hun eigen gegevens. Inzage vergroot de mogelijkheid regie te voeren, een belangrijke voorwaarde als het gaat om ‘samen beslissen’ op basis van het hebben van voldoende informatie. Van belang is wel dat (het delen van) deze gegevens met voldoende waarborg worden omkleed om onze privacy te garanderen.

Het programma wordt in de regio onder regie van het District Verloskundig Platform Rijnmond uitgevoerd in samenwerking met ROS ZorgImpuls en RSO Stichting RijnmondNet.