02-01-2020

Krapte in de beschikbaarheid van kinderbedden

De afgelopen weken is in verschillende media aandacht besteed aan de landelijke krapte van kinderbedden. Ook de regio Zuidwest-Nederland ontkomt niet aan deze drukte. De drukte op de bedden wordt veroorzaakt door een hoger aanbod van jonge patiënten met onder andere ademhalingsproblemen door virussen in combinatie met de krapte in personeel waardoor een deel van de kinderbedden gesloten is.

De regionale ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland hebben afspraken gemaakt over het doorplaatsen van kinderen bij een gebrek aan bedden en andere regionale maatregelen. Daarbij wordt getracht om de gevolgen voor patiënten (en familie) tot een minimum te beperken. Het kan echter zijn dat bij een gebrek aan een geschikt kinderbed in de regio een patiënt moet worden overgeplaatst naar een ziekenhuis verder weg van huis. Daarbij staat de veiligheid van de patiënt voorop.

De zorginstellingen houden gezamenlijk de situatie in de regio nauwlettend in de gaten om snel te kunnen reageren op eventuele veranderingen.

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken de aanbieders van acute zorg op regionaal niveau afspraken over een betere samenwerking. Dit overleg waarborgt onder andere de kwaliteit en bereikbaarheid van de acute zorg in tijden van krapte.

Meer informatie: https://www.traumacentrumzwn.nl/activiteiten/roaz/sub-van-roaz-3/