15-03-2020

Maasstad Ziekenhuis beperkt afspraken bij de poliklinieken

Het Maasstad Ziekenhuis zal de afspraken bij de poliklinieken vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk telefonisch doen, via beeldbellen of uitstellen. Dit gebeurt uiteraard alleen als het medisch verantwoord is.

De behandelend arts beoordeelt of de afspraak op de polikliniek noodzakelijk is. Alleen bezoek aan het spreekuur dat écht niet kan wachten, gaat door.  Dit geldt bijvoorbeeld voor spoedzorg, voor de behandeling van patiënten met kanker of voor patiënten waarbij er sprake is van een verdenking van kanker of een andere levensbedreigende ziekte.

Alleen als een poliklinische afspraak wijzigt, wordt de patiënt gebeld. Als er niet wordt gebeld, gaat de afspraak op het afgesproken tijdstip door. Het Maasstad Ziekenhuis zet alles in het werk om goede zorg te blijven leveren en vraagt patiënten daarbij te helpen door alleen te bellen als het dringend is. 

Door deze maatregel kunnen artsen en medewerkers als het nodig is ingezet worden voor ernstig zieke patiënten die opgenomen moeten worden en dringend zorg nodig hebben. Bovendien geldt ook in het ziekenhuis de oproep van de Rijksoverheid om grote gezelschappen te vermijden in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19).

Operaties
Het aantal operaties is inmiddels verminderd. Per dag wordt bekeken welke operaties de dag erna door kunnen gaan. Patiënten worden hier uiterlijk een dag van tevoren over geïnformeerd. Als patiënten klachten krijgen die mogelijk verband houden met het coronavirus (COVID-19)zoals verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts, verzoekt het ziekenhuis die patiënten voorafgaand aan de operatie contact op te nemen met de polikliniek.