18-03-2020

Maasstad Ziekenhuis maakt meer capaciteit vrij voor IC en spoed

Het Maasstad Ziekenhuis voert vanaf woensdag 18 maart alleen nog oncologische en spoedoperaties uit. Door het verminderen van de geplande operaties kunnen alle OK-medewerkers en anesthesiologen extra scholing krijgen, zodat zij de Intensive Care (IC) en Spoedeisende Hulp (SEH) kunnen ondersteunen als dat nodig is. Deze maatregel geldt voorlopig voor deze week.

Het extra opleiden van medewerkers, zo’n 100 in totaal, is een van de maatregelen die het ziekenhuis neemt om de IC zo goed mogelijk voor te bereiden op de opvang van mogelijke patiënten met het coronavirus (COVID-19). Ook de Spoedeisende Hulp heeft een plan gemaakt om de verwachte toestroom bij de SEH in goede banen te leiden.

Zelf testen
In samenwerking met leveranciers kan het Maasstad Ziekenhuis in het laboratorium snel testen of iemand het coronavirus (COVID-19) heeft. De test duurt maar 80 minuten in plaats van de gebruikelijke 5 à 6 uur. Inmiddels is de totale capaciteit van de versnelde en gewone test uitgebreid en kunnen er 500 monsters per dag verwerkt worden. Momenteel zijn dat er zo’n 100 per dag. Het aantal is nog beperkt omdat er schaarste is van reagentia, de chemische stoffen die gebruikt worden bij het testproces.

Het testen van patiënten op het coronavirus (COVID-19) is belangrijk om zo snel mogelijk te weten of zij in strikte isolatie verzorgd moeten worden of niet. Daarom worden alle patiënten op de Spoedeisende Hulp die opgenomen moeten worden en die klachten hebben die kunnen duiden op het virus, getest. Dit geldt ook voor de medewerkers met een cruciale functie in het zorgproces.

Patiënten worden geïnformeerd
Het ziekenhuis belt de patiënten van wie de ingreep niet doorgaat om ze te informeren. Daarnaast worden patiënten van wie de ingreep wel doorgaat gebeld om na te gaan of zij klachten hebben die mogelijk verband houden met het coronavirus (COVID-19). Dit om eventuele besmettingen met het coronavirus (COVID-19) te voorkomen.