05-10-2020

Nieuwe locaties poliklinische zorg Havenpolikliniek bekend

Het Maasstad Ziekenhuis heeft samen met 3 andere Rotterdamse ziekenhuizen de afgelopen jaren gezamenlijk invulling gegeven aan de poliklinische zorg op de locatie Havenpolikliniek. De zorg krijgt in 2021 nieuwe locaties in het Centrum en Kralingen-Crooswijk omdat de Havenpolikliniek aan het Haringvliet medio december dit jaar haar deuren sluit.

De poliklinische zorg verhuist omdat het gebouw van de Havenpolikliniek, het voormalige Havenziekenhuis, niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het pand is verkocht aan een vastgoedontwikkelaar en op de locatie zal herontwikkeling plaatsvinden.

De poliklinische zorg blijft gegarandeerd
De polikliniek Neurologie en Medische psychologie van het Maasstad Ziekenhuis zijn van plan te verhuizen naar het pand Hoge Erasmus offices aan het Willemsplein 489-492. De polikliniek Geriatrie van het Maasstad Ziekenhuis verhuist naar Noordeinde 99. Het Erasmus MC verplaatst de polikliniek Pijngeneeskunde naar het Haringvliet 72. De poliklinieken Urologie, KNO, Cardiologie en Longgeneeskunde van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn ook voornemens te verhuizen naar het pand Hoge Erasmus offices aan het Willemsplein 489-492.  Het IJsselland Ziekenhuis verhuist de poliklinieken naar de locatie Pniël aan de Oudedijk 15.

Zo blijft de zorg vertrouwd en dichtbij voor patiënten in het Centrum en Kralingen-Crooswijk. De poliklinische zorg gaat op de nieuwe locaties door onder de naam van het eigen ziekenhuis.