Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie
21-07-2020

Thuishemodialyse voor patiënt Piet Neele dankzij nieuwe samenwerking

In het AD vandaag een mooi artikel over de thuishemodialyse die het Dialysecentrum van het Maasstad Ziekenhuis samen met Thuisziekenhuis Nederland aanbiedt. Piet Neele uit Zeeland is onze eerste patiënt die hier gebruik van maakt en hij is er erg blij mee.


Foto AD - patiënt Piet Neele 

De hemodialysemachines en de verpleegkundige zorg aan huis worden verzorgd door Thuisziekenhuis Nederland en de behandelend nefrologen van het Maasstad Ziekenhuis zorgen voor de medische kennis én de controles. De patiënt komt om de zes weken in het ziekenhuis dialyseren. Dan worden ook alle uitslagen besproken.

Bij thuishemodialyse wordt de behandeling via telemonitoring real time gevolgd en kan de behandelend arts op afstand de behandelvoorschriften aanpassen. Hierdoor worden ziekenhuisbezoeken zo veel mogelijk beperkt en kan, indien nodig, direct worden ingegrepen en medische hulp ingeschakeld worden. Naast toenemende vrijheid staat ook hier de veiligheid van de patiënten voorop.

Piet Neele en zijn vrouw hebben thuis een eigen dialysekamer ingericht waar meneer Neele een aantal keer per week zelf zijn dialyse verzorgt. Door trainingen in het Maasstad Ziekenhuis en thuis weet hij precies hoe alles werkt en welk onderhoud nodig is aan de apparatuur. Het thuisdialyseren scheelt hem vanuit zijn woonplaats Oosterland veel reistijd naar en van het ziekenhuis en geeft meer keuze in wanneer hij zelf wil dialyseren.

In de toekomst zullen nog meer patiënten van het Maasstad Ziekenhuis gebruik maken van de mogelijkheid om thuis te dialyseren. Inmiddels is de derde patiënt klaar om er mee te beginnen.