11-03-2020

Update 11 maart: coronavirus (COVID-19)

Er is op dit moment één patiënt met het coronavirus (COVID-19) opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis die volgens de afspraken in strikt virale isolatie wordt verpleegd. De patiënt kwam in het ziekenhuis met andere klachten, maar kreeg tijdens het verblijf last van de luchtwegen. De patiënt is direct getest en bleek positief. Omdat de patiënt vanaf het begin van het verblijf in het ziekenhuis in een isolatiekamer verbleef, is er geen contact geweest met andere patiënten. Medewerkers die in aanraking zijn geweest met deze patiënt zijn getest.

In totaal heeft het Maasstad Ziekenhuis nu drie medewerkers die in thuisisolatie zijn vanwege het coronavirus (COVID-19). In totaal zijn 137 medewerkers getest in het kader van contactonderzoek of die afkomstig zijn uit Noord-Brabant.

Het Maasstad Ziekenhuis blijft extra alert. Als er bij een patiënt verdenking op aanwezigheid van het coronavirus (COVID-19) is omdat er sprake is van luchtwegklachten, treedt direct het protocol strikt virale isolatie in werking. Patiënten en bezoekers lopen hierdoor bij een bezoek aan het Maasstad Ziekenhuis geen extra risico op besmetting.

Het ziekenhuis vraagt patiënten en bezoekers die verkouden zijn of griepverschijnselen hebben die in een risicogebied zijn geweest, afkomstig uit Noord-Brabant zijn en/of in contact zijn geweest met een patiënt bij wie het coronavirus (COVID-19) is vastgesteld niet onnodig naar het ziekenhuis te komen. Eventuele afspraken op de polikliniek kunnen telefonisch worden verzet of in overleg worden omgezet in een telefonisch consult.

Coronavirus (COVID-19) is nu onderdeel van onze dagelijkse gang van zaken. Landelijk zien wij het aantal besmettingen oplopen. Wij zullen hierover niet meer bij iedere nieuwe besmetting communiceren. De laatste stand van zaken over de besmettingen in Nederland kunt u vinden op de website van RIVM. Daar waar informatie nodig is over bezoek aan het Maasstad Ziekenhuis of extra maatregelen zullen wij dit uiteraard delen.