21-01-2020

Verhuizing poliklinische zorg Havenpolikliniek

De Havenpolikliniek aan het Haringvliet sluit in december 2020 haar deuren. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De poliklinische zorg verhuist naar andere locaties. Daarmee wordt de continuïteit van de zorg voor de patiënten gegarandeerd. Over een paar weken wordt bekend waar de poliklinische zorg wordt voortgezet.

Het Maasstad ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis en Vlietland en IJsselland Ziekenhuis hebben de afgelopen jaren gezamenlijk invulling gegeven aan de poliklinische zorg in de Havenpolikliniek. De ziekenhuizen hebben gekeken naar een alternatieve locatie voor de Havenpolikliniek in zijn geheel, maar in het centrum is helaas geen geschikt en betaalbaar alternatief gevonden. Momenteel wordt gekeken waar de poliklinieken gehuisvest kunnen worden. Het pand is aan het Haringvliet is verkocht aan een vastgoedontwikkelaar. 

Zorgvernieuwing
De Havenpolikliniek heeft een impuls gegeven aan de samenwerking tussen de Rotterdamse ziekenhuizen. Dit heeft geleid tot nieuwe vormen van zorg voor de oudere Rotterdammers, genaamd Havenue.