Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie
10-12-2021

Samen beslissen en uitkomstgerichte zorg voor borstkankerpatiënten

Als patiënten de diagnose borstkanker krijgen, komt er veel op hen af.

Om hen op een overzichtelijke manier van uitkomstinformatie te voorzien, hebben de Santeon ziekenhuizen een patiëntgerichte infographic voor borstkanker ontwikkeld . Het bekijken ervan helpt patiënten om zich een duidelijk beeld te vormen over wat ze kunnen verwachten van hun behandeling. Hierdoor weten ze beter wat de mogelijkheden zijn, wat samen beslissen mogelijk maakt.

“De Borstkankervereniging Nederland juicht het toe dat de Santeon ziekenhuizen transparant zijn over hun zorguitkomsten. Zij gaan daarin verder dan de algemene informatie, denk bijvoorbeeld aan data over complicaties. Deze zijn landelijk niet beschikbaar, terwijl dit veel toegevoegde waarde kan bieden voor patiënten. Dat de uitkomsten op een begrijpelijke manier via een patiëntgerichte infographic toegankelijk worden gemaakt voor (mogelijke) patiënten is een unieke stap naar zorg op maat!” licht Maaike Schuurman van Belangenbehartiger Borstkanker Vereniging Nederland toe.

Naast de patiëntgerichte infographic wordt er binnen de diagnose fase ook een patient-like-me dashboard ontwikkeld. Dit dashboard geeft patiënten de mogelijkheid om zich te kunnen vergelijken met patiënten in een vergelijkbare situatie. Patiënten krijgen door de dashboards als het ware inzicht in zorguitkomsten op maat. Hierdoor zijn ze beter in staat om samen met de zorgverlener te beslissen over de best passende zorg. Het dashboard wordt begin 2022 afgerond.

Alle keuze-ondersteunende middelen voor borstkanker, zoals deze infographic en het patients-like-me dashboard, worden ontwikkeld vanuit het Experiment Uitkomstindicatoren, onderdeel van het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Wil je meer informatie over het Experiment Uitkomstindicatoren? Bekijk dan de Santeon website.