03-05-2021

Subsidie van ruim twee ton voor studie door Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC

Onderzoek naar verbetering van diagnostiek en kwaliteit bij toevallig gevonden subepitheliale tumoren in de slokdarm, maag en dunne darm.

Subepitheliale tumoren (ST) zijn kleine tumoren die in de wand van het maag-darm stelsel liggen en steeds vaker per toeval worden gevonden. Bij ongeveer 1 op de 300 maagonderzoeken wordt een ST gevonden. Het is nog niet bekend wat het gedrag is van deze tumoren. Ook het stellen van een definitieve weefseldiagnose is lastig. Het QUEST consortium start hiervoor de SET-Q studie. Om deze studie uit te voeren ontving Maag-Darm-Leverarts Lieke Brouwer-Hol van het Maasstad Ziekenhuis afgelopen week een symbolische cheque ter waarde van 207.000 euro uit handen van Marlise Schouten, directeur BeterKeten. “We zijn heel blij met dit prachtige bedrag. Hiervoor hebben we promovendus Charlotte Verloop voor de duur van de studie aan kunnen trekken”, aldus Lieke Brouwer-Hol.

Charlotte Verloop gaat het onderzoek uitvoeren onder leiding van MDL-artsen Lieke Brouwer-Hol van het Maasstad Ziekenhuis, Lydi van Driel en professor Marco Bruno uit het Erasmus MC. “Het vaststellen van een definitieve weefseldiagnose is nog steeds lastig en is daardoor niet altijd in een keer te stellen. Hierdoor ondergaat de patiënt meerdere keren een onderzoek. Voor de patiënt leidt dit tot onzekerheid en angst”, aldus professor Marco Bruno. Wereldwijd bestaat er geen eenduidige richtlijn hoe deze patiënten behandeld dan wel vervolgd moeten worden. “We zien hierdoor grote verschillen in de praktijk en in kwaliteit van zorg; niet alleen in de behandeling en controle van deze aandoening, maar ook in de communicatie richting de patiënt over de ernst van deze afwijking. Dit heeft natuurlijk een impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. Door het registreren, uniformiseren en terugkoppelen van kwaliteitsindicatoren van ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland willen wij de behandeling van patiënten met een ST verbeteren en de communicatie uniformiseren”, aldus Lieke Brouwer-Hol. Daarnaast wordt uitgezocht of een nieuw beschreven techniek leidt tot betere weefseldiagnose.

Foto: Marlise Schouten (links) overhandigde symbolisch €207.000 aan Lieke Brouwer-Hol (rechts), Marco Bruno (links achter) en Charlotte Verloop (rechts achter)

Samenwerking binnen het QUEST consortium
In de regio Zuid-Holland en Brabant is er een groot samenwerkingsverband tussen alle grote regionale ziekenhuizen voor onderzoek op het gebied van endoscopieën, waaronder het Maasstad ziekenhuis met het Erasmus MC voor binnenwaartse echo onderzoeken. Dit consortium (Quality in Endoscopy Team (QUEST)) is 6 jaar geleden opgericht door Rutger Quispel (MDL-arts Reinier de Graaf en Lydi van Driel MDL-arts EMC). “Door deze samenwerking is de kwaliteit van zorg op het gebied van deze binnenwaartse echo’s sterk verbeterd. Deze subsidie geeft de mogelijkheid om de zorg nog verder te verbeteren”, vertelt Lieke Brouwer-Hol. Het onderzoek zal inzicht geven in de behandeling en controle van patiënten met deze toevalsbevindingen. Het heeft als doel een blijvende impact te hebben op de kwaliteit van zorg, een verbeterde kwaliteit van leven van de patiënt en efficiënter gebruik van schaarse zorgmiddelen.

Stichting BeterKeten
De Stichting BeterKeten die het onderzoek financiert heeft als doel het stimuleren en verbeteren van de samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio Groot-Rijnmond op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en wetenschap. Voor de vierde keer investeert de stichting in drie veelbelovende gezamenlijke promotietrajecten, waarvan de SET-Q studie er dit jaar één is.