09-03-2021

Toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens

Zorgverleners, zoals huisarts of medisch specialist, houden een medisch dossier over patiënten bij. Daarin staat alle belangrijke informatie over hun gezondheid. Om de medische gegevens met elkaar te kunnen delen, is toestemming van de patiënt nodig.

Als een patiënt bij een zorgverlener komt die niet bekend is, zoals een waarnemend huisarts, een andere apotheek of een ander ziekenhuis vanwege een spoedgeval of nieuwe behandeling, dan is het in het belang van de patiënt dat deze zorgverlener zijn/haar medische gegevens op ieder moment kan inzien. Zo krijgt de zorgverlener een compleet beeld van de gezondheid van de patiënt. Ook ’s avonds, in het weekend en bij spoedgevallen.

Omdat medische gegevens persoonlijk zijn, mogen deze niet zonder toestemming van de patiënten gedeeld worden met andere zorgverleners buiten het Maasstad Ziekenhuis. Daarvoor is dus toestemming nodig om dit goed en veilig te regelen. Meer informatie hierover is te vinden op: Toestemming geven - Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.