24-02-2022

Aanhouding medewerker Maasstad Ziekenhuis op verdenking zedendelicten

De politie doet - onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam - onderzoek naar een 53-jarige Dordtenaar die werkzaam is bij het Maasstad Ziekenhuis en verdacht wordt van het plegen van zedendelicten tijdens het werk. De verdachte werd eerder deze week aangehouden en is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

“In ons ziekenhuis moet iedereen veilig kunnen werken en verblijven. We betreuren het enorm dat het ons niet is gelukt om de betrokkenen die veiligheid te bieden. We bieden psychologische ondersteuning aan degenen die daar behoefte aan hebben. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen beraden we ons of er extra maatregelen nodig zijn. We hechten er veel belang aan om dit in de toekomst te voorkomen” zegt Wietske Vrijland, lid van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

Meerdere aangiften
Tussen december 2021 en februari 2022 zijn meerdere aangiften gedaan van grensoverschrijdend gedrag tegen dezelfde medewerker. Het zedenteam van de politie heeft deze aangiften onder leiding van het OM in onderzoek genomen, wat heeft geleid tot de aanhouding en voorgeleiding.

Onderzoek na interne meldingen
Halverwege november 2021 ontving het Maasstad Ziekenhuis de eerste interne melding over grensoverschrijdend gedrag. De verdachte is sindsdien niet meer aan het werk geweest in het Maasstad Ziekenhuis.

Direct na de eerste melding heeft het ziekenhuis externe deskundigen van een gespecialiseerd onderzoeksbureau ingezet om de meldingen te onderzoeken. Dit onderzoek bevindt zich in de afrondende fase.

Grensoverschrijdend gedrag helpen voorkomen
Grensoverschrijdend gedrag wordt op geen enkele manier geaccepteerd in het Maasstad Ziekenhuis. Dit is ook vastgelegd in onze gedragsregels. Voor het helpen voorkomen van grensoverschrijdend gedrag is ziekenhuisbreed uitgebreid aandacht gevraagd.

We zullen hier blijvend aandacht aan geven en ons beleid aanscherpen.  Om medewerkers nog meer handvatten te bieden om grensoverschrijdend gedrag te helpen voorkomen, gaan we de interne kennis en kunde over dit onderwerp verder vergroten.

Medewerkers die hiermee te maken krijgen, kunnen dit (digitaal) melden en wordt begeleiding op maat aangeboden door het Team Ondersteuning Medewerkers Maasstad (TOMM). Ook kunnen zij in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon. Patiënten kunnen terecht bij hun behandelaar of bij de klachtenfunctionaris.

Privacy

Ter bescherming van hun privacy delen we geen informatie die kan leiden naar de identiteit van zowel de betrokkenen als de verdachte.