07-06-2022

Eerste studenten gespecialiseerd hartfunctielaborant halen versneld diploma door nieuw ontwikkeld post-bachelortraject

Het Maasstad Ziekenhuis heeft in samenwerking met LOI Hogeschool (LOI) en Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) een verkort traject tot gespecialiseerd hartfunctielaborant samengesteld. Inmiddels zijn de eerste studenten van het ziekenhuis opgeleid. “Door een éénjarige post-bachelor aan te bieden, hopen wij jongeren met een geschikte HBO-vooropleiding enthousiast te maken voor functies als pacemakertechnicus en echolaborant”, vertelt Wilma Kreffer, praktijkopleider van het hartcentrum in het ziekenhuis.

De hbo-bacheloropleiding tot gespecialiseerd hartfunctielaborant duurt normaal gesproken minimaal vier jaar. In het verkorte LOI-traject komt alleen de laatste fase van de hbo-bacheloropleiding Hartfunctielaborant aan bod: de specialisatie. Door een dreigend tekort aan gespecialiseerde medewerkers namen Wilma en Linda Laurens-Hersbach, toen teamleider in het hartcentrum contact op met LOI Hogeschool: “We merkten dat potentieel nieuwe collega’s met een relevante HBO-vooropleiding de volledige 4-jarige opleiding te lang vonden duren. Dit heeft er toe geleid dat we een voorstel voor een verkort traject hebben gedaan.”

Studenten komen in aanmerking voor dit eenjarige post-bachelortraject als zij een afgeronde HBO-vooropleiding hebben gehad die hierop aansluit. De SBHFL en LOI hebben tot nu vastgesteld dat de volgende opleidingen aansluiten:

  • Hbo-bachelor Hartfunctielaborant bij LOI Hogeschool
  • Hbo-bachelor Biometrie – afstudeerrichting Klinische Diagnostiek – uitstroomrichting hartfunctie bij Zuyd Hogeschool
  • Hbo-bachelor Medische Hulpverlening – uitstroomrichting Cardiologie bij Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)
  • Master Technische Geneeskunde (afgestudeerd op afdeling cardiologie)

Eén jaar specialisatie

De hbo-bacheloropleiding Hartfunctielaborant kent drie specialisaties in het Maasstad Ziekenhuis: echocardiografie,  ambulante ECG-monitoring en cardio-implantaten. Tomas Petten, afgestudeerd echocardiografist, is één van de drie studenten die het pilottraject van de post-bachelor heeft doorlopen met de specialisatie in cardio-implantaten.

“De post-bachelor combineerde ik met een baan als hartfunctielaborant. Ik leerde in korte tijd veel over de verschillende facetten binnen de specialisatie en raad studenten deze brede studie dan ook zeker aan. Het hart is een ontzettend interessant orgaan, waarover je enorm veel kunt leren. Daarbij maakt patiëntencontact het werk ook op sociaal gebied erg leuk”, blikt Tomas terug.

Nieuwe aanwas

Het Maasstad Ziekenhuis is erg blij met de post-bachelor. ‘’We hopen dat het opleidingstraject daarmee aantrekkelijker wordt voor studenten, zodat de huidige groep laboranten in Nederland aangevuld kan worden met jonge leergierige mensen. Dat is nodig, want het zijn schaarse functies en we zien dat een aantal gespecialiseerde hartfunctielaboranten richting hun pensioengerechtigde leeftijd gaan. Met de drie afgestudeerden Sjoerd, Tomas en Gamze kunnen de teams in het Maasstad Ziekenhuis aangevuld worden met tweemaal een pacemakertechnicus en ook een echolaborant”, aldus Linda Laurens-Hersbach.

 Van links naar rechts: Tomas (afgestudeerd als pacemakertechnicus), Gamze (afgestudeerd als echolaborant), Sjoerd (afgestudeerd als pacemakertechnicus), Wilma (prakrijkopleider hartcentrum) en Linda (teammanager dagbehandeling en voormalig teamleider hartcentrum).

 Van links naar rechts: Tomas (afgestudeerd als pacemakertechnicus), Gamze (afgestudeerd als echolaborant), Sjoerd (afgestudeerd als pacemakertechnicus), Wilma (prakrijkopleider hartcentrum) en Linda (teammanager dagbehandeling en voormalig teamleider hartcentrum).