19-05-2022

Jaarverslag 2021: ondanks corona goede resultaten geboekt

Het Maasstad Ziekenhuis heeft 2021 opnieuw afgesloten met positieve cijfers ondanks corona. Het resultaat van 8,6 miljoen euro is boven het begrote resultaat uitgekomen. Hierdoor komt het eigen vermogen van het ziekenhuis op 112 miljoen euro en de solvabiliteit op 32,04%. Daarmee heeft het ziekenhuis wederom een sterke financiële positie weten te bereiken.

Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur is tevreden. In 2021 was de druk voor onze medewerkers hoog, zowel mentaal als fysiek. We hebben te maken gehad met de dreiging van ‘code zwart’ en uitval van collega’s. De raad van bestuur heeft respect voor de gedrevenheid die getoond werd om zorg te kunnen blijven leveren aan onze patiënten en zorg te dragen voor elkaar. We hebben daarnaast de juiste investeringen kunnen doen en uiteindelijk een goed financieel resultaat behaald. Daar zijn we erg trots op.”

Positief financieel resultaat

Ondanks de hogere kosten, mede als gevolg van corona, is door onder andere de hogere opbrengsten van labtesten een goed financieel resultaat behaald. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat van vorig jaar. Daarnaast is de financiële positie versterkt door het aantrekken van een nieuwe financiering van € 100 mln. Ook het onlangs afgesloten ‘waardegedreven’ zorgcontract met zorgverzekeraars geeft ruimte om in de toekomst verder te kunnen blijven investeren. 

Ontwikkelingen in 2021

Wietske Vrijland, lid raad van bestuur: “In 2021 hebben we als ziekenhuis niet stilgestaan. Door corona zijn meerdere innovaties versneld doorgevoerd. Er is intensief samengewerkt met onze landelijke en regionale partners. Daarnaast zijn er vijf topklinische functies erkend, hebben we een vernieuwde wervingscampagne gelanceerd en zijn de ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers uitgebreid om meer zorgprofessionals aan te trekken. Verder zijn de operatiekamers uitgebreid met een hybride OK en een derde operatierobot. We kijken dan ook terug op een succesvol jaar, zowel op het gebied van ontwikkelingen in de zorg als financieel.

Blik op de toekomst

Door het positieve resultaat kan het ziekenhuis ook de komende jaren weer investeren in initiatieven die aansluiten bij de vijf ambities die staan beschreven in de herijkte strategie. Langenbach, die per 1 juli start als directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis: “Een goede ontwikkeling is de start van ‘Samen Beslissen’, waar samen met de zorgverlener wordt gekeken welke zorg het beste bij een patiënt past. Dit gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de spreekkamer. Ook de bouw van het Spoedplein, waar de Spoedeisende Hulp en de huisartsenpost geïntegreerd gaan worden is een goed vooruitzicht. Dit past binnen onze ambitie om hét acute centrum van Rotterdam Zuid te worden. Hiermee kunnen we daadwerkelijk meer waarde toevoegen voor onze patiënten. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van dit mooie ziekenhuis.“

 

"Copyright ANP/Robin van Lonkhuijsen - Eenmalig vrij van publicatierechten bij gebruik als ondersteuning van het persbericht"