Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie
02-09-2022

Minder ziekenhuisbezoeken voor COPD- en astmapatiënten door SanaCoach-app

Maasstad Ziekenhuis biedt steeds meer poliklinische zorg op afstand. Via het gebruik van zogenaamde ‘thuismonitoringsapps’ houden zorgverleners van het ziekenhuis de gezondheid van patiënten op afstand in de gaten. Nu ook voor astmapatiënten. Zowel astma- als COPD-patiënten van het Maasstad Ziekenhuis kunnen nu gebruikmaken van de app SanaCoach.

Onvoorspelbaarheid van klachten

COPD en astma zijn allebei longziekten. Zowel COPD- als astmapatiënten ervaren op het ene moment meer klachten dan op het andere moment. Het is niet te voorspellen wanneer een patiënt welke klachten ervaart.

Niet naar het ziekenhuis, maar wel ‘gezien’ worden

In de SanaCoach-app staat iedere maand een vragenlijst klaar voor de patiënt. Op basis van de antwoorden van de patiënt beoordeelt de app of er nog aanvullende vragen nodig zijn. Een vraag is bijvoorbeeld: ‘Hoe gaat het met u sinds de laatste controle van X dagen geleden?’ Daarnaast bepaalt de app welke vragenlijst een patiënt de volgende keer moet invullen. De vragenlijst sluit op deze manier altijd aan bij gezondheidssituatie van de patiënt.

De SanaCoach-app geeft op deze manier de zorgverlener en patiënt een goed beeld van hoe het gaat met de patiënt. Zo kan de zorgverlener op tijd reageren, mocht dit nodig zijn. Door met deze app te werken, wordt de kans op een ziekenhuisopname van een patiënt kleiner en hoeven patiënten minder vaak naar de polikliniek voor controle. Patiënten kunnen de app gebruiken op hun telefoon, maar ook via een website.

Direct actie als dat nodig is

Longverpleegkundige Susan Verschuren en verpleegkundige Imelda van Houwelingen - Willems leggen uit wat zij doen wanneer een patiënt de vragenlijst heeft ingevuld: “We krijgen de antwoorden op deze vragen binnen en zien direct of er zorgwekkende scores tussen zitten. Zo kunnen we direct actie ondernemen als dat nodig is.”

Het gebruik van de SanaCoach is een toevoeging op de behandeling die patiënten al krijgen in het Maasstad Ziekenhuis.

Een ‘kenniskuur’ volgen en ‘beladvies’ krijgen

De app biedt COPD- en astmapatiënten daarnaast de mogelijkheid om meer te leren over hun ziekte via zogenaamde ‘kenniskuren’. Dit zijn online informatiepakketjes die een zorgverlener kan ‘voorschrijven’. Patiënten krijgen tips voor hoe zij met hun ziekte kunnen omgaan. Wat kan een patiënt bijvoorbeeld doen als de longklachten verergeren of als de patiënt een astma-aanval heeft?

Heeft een patiënt klachten en twijfelt de patiënt of hij het ziekenhuis moet bellen? Dan kan de patiënt in de app een paar vragen beantwoorden en krijgt de patiënt een advies of hij  moet bellen of dat bellen (nog) niet nodig is. 

Longverpleegkundige Susan Verschuren (links) en verpleegkundige Imelda van Houwelingen - Willlems bekijken een score van een patiënt. 

Ook voor longkankerpatiënten

Longkankerpatiënten werken al enige tijd met de SanaCoach in het Maasstad Ziekenhuis. Ook zij vullen vragenlijsten in. De zorgverlener krijgt een melding als de patiënten aangeeft dat er iets niet goed gaat met zijn gezondheid. De app coacht patiënten in hun klachten van de longkanker en bijwerkingen van de behandeling. Zij krijgen een advies om het ziekenhuis te bellen wanneer zij bepaalde klachten doorgeven. Op deze manier hopen we klachten en bijwerkingen eerder te signaleren, zodat we kunnen voorkomen dat klachten erger worden. 

Physician assistant Marianne Bijl en longarts Johan Lie, beiden werkzaam in het Maasstad Ziekenhuis, vertellen in een artikel van Longkanker Nederland over hun eigen ervaringen met de SanaCoach en die van patiënten. 

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Maasstad Ziekenhuis wil dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Het op afstand in de gaten houden van patiënten via de app SanaCoach is hier onderdeel van, omdat sommige zorg ook thuis plaats kan vinden. Dat is prettiger voor de patiënt en maakt ruimte vrij in het ziekenhuis voor mensen die wel alleen daar geholpen kunnen worden.