17-10-2022

Samenwerking Defensie verlengd met veertien jaar

Maasstad Ziekenhuis heeft een overeenkomst getekend met Defensie waarin de samenwerking weer wordt vernieuwd voor de komende 14 jaar. Dankzij de samenwerking krijgt zowel het Maasstad Ziekenhuis als Defensie de beschikking over meer en hoogwaardig opgeleid personeel. Afhankelijk van de situatie en de behoefte wisselen partijen onderling werknemers uit. Het Maasstad Ziekenhuis realiseert deze uitwisseling in een samenwerkingsverband met het Ikazia Ziekenhuis.

Naast het Maasstad Ziekenhuis tekenden vandaag nog zes andere ziekenhuizen. Het totale aantal relatieziekenhuizen waarmee Defensie structureel samenwerkt groeit hiermee naar 14.

Uitwisseling medische teams

De chirurgische teams van Defensie werken in de relatieziekenhuizen als ze niet op oefening of op uitzending zijn. En werknemers van de relatieziekenhuizen worden vice versa opgeleid tot reservist. Na een opleiding tot militair en officier zijn deze reservisten onderdeel van de flexibele schil van Defensie. Deze reservisten gaan als het nodig is ook mee op missie in het buitenland.   

Waardevol

In de praktijk is de samenwerking zeer waardevol gebleken voor zowel Defensie als de relatieziekenhuizen. Het gebeurde bijvoorbeeld al tijdens de Nederlandse missies in Afghanistan. Voor de militairen biedt het de mogelijkheid om (bijzondere) vaardigheden, zoals traumazorg, op peil te houden. En de relatieziekenhuizen merken dat de mogelijkheid om als reservist op uitzending te gaan, bijdraagt aan het behoud van het personeel. 

 

Het Algemeen Dagblad interviewde eerder twee collega’s (militair en reservist) van het Maasstad Ziekenhuis, en schreef er een uitgebreid artikel over. Lees het hele artikel hier. 

 

Foto: afgevaardigden van relatieziekenhuizen bij het tekenmoment