26-09-2022

Santeon ziekenhuizen en zorgverzekeraars zetten gezamenlijk in op digitale zorg dichtbij de patiënt

Zorgverzekeraars CZ, Menzis, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis participeren in het initiatief van de Santeon ziekenhuizen om samen de zorg te digitaliseren, zodat de patiënt naadloos zorg thuis en in het ziekenhuis kan ontvangen. Het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit staan ook achter dit initiatief. Als eerste stap starten de Santeon ziekenhuizen vanaf eind oktober met de gezamenlijke centrale thuismonitoring van coronapatiënten. Het Maasstad Ziekenhuis is één van deze ziekenhuizen.

De Santeon ziekenhuizen ontwikkelen met elkaar een digitaal zorgplatform. Hier kunnen patiënten terecht voor hybride zorg: digitaal en in de thuissetting als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is. Op het zorgplatform, dat samen met digitale partners BeterDichtbij, Luscii en Sananet wordt ontwikkeld, kunnen patiënten terecht voor digitale zorg, zoals thuismonitoring, eenvoudig en veilig contact en begeleiding. Het initiatief van de Santeon ziekenhuizen sluit aan op het recent gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin is de ambitie uitgesproken om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, onder meer door middel van opschaling van de digitale transformatie. Zo wordt bijgedragen aan passende zorg.

Samenwerking op grote schaal
Samenwerking op zo’n grote schaal tussen ziekenhuizen op het gebied van digitalisering is uniek. Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van CWZ en voorzitter van de Santeon stuurgroep digitale zorg: “Met de toenemende zorgvraag en het tekort aan zorgprofessionals is een drastisch andere werkwijze nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Door het bundelen van onze krachten en onze jarenlange ervaring met waardegedreven zorg profiteren patiënten van alle kennis en expertise die voorhanden is in de Santeon ziekenhuizen. Met de gezamenlijke inzet van digitale zorg kunnen we patiënten de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment én op de juiste manier bieden. Digitale zorg betekent ook meer persoonlijke zorg: we kunnen zorg op maat bieden aan elke patiënt en de patiënt heeft meer regie. Digitale zorg ontlast de zorgprofessional, geeft ruimte om meer tijd te besteden aan de patiënt en om die tijd te besteden aan patiënten die juist zorg in het ziekenhuis nodig hebben.”

De digitale diensten komen op termijn ook beschikbaar voor andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken, thuiszorgorganisaties en andere ziekenhuizen.

Transformatiegelden
Zorgverzekeraars CZ, Menzis, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis steunen deze ontwikkeling en stellen inhoudelijke kennis en transformatiegelden beschikbaar om kennisdeling, opschaling en samenwerking in de regio mede mogelijk te maken. De transformatiegelden zijn bedoeld voor de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek.

Stevig fundament
Sjoerd Niehof, klinisch fysicus en voorzitter medische staf in Maasstad Ziekenhuis en daarnaast portefeuillehouder digitale zorg binnen de medische staven van de Santeon ziekenhuizen: “Voor en met onze patiënten geven we de digitale toekomst van de zorg vorm. In Santeonverband en samen met zorgverzekeraars en zorgverleners kunnen we de kansen maximaal benutten. Dit is niet morgen nodig, maar vandaag, zodat we weer tijd krijgen voor de patiënten die het nodig hebben. Samen staan we sterk.”

Lees voor meer informatie het uitgebreide bericht op de website van Santeon.

 


Staand v.l.n.r.: Maurice van den Bosch – bestuursvoorzitter OLVG en voorzitter bestuur Santeon, René Schunselaar – senior inkoper medisch specialistische zorg CZ, Sjoerd Niehof – stafvoorzitter Maasstad Ziekenhuis, Roland Eising – senior manager Zorginkoop bij Zilveren Kruis, Pieter de Bey – directeur Santeon, Esther Agterdenbos – directeur Zorg Menzis. Zittend v.l.n.r: Geranne Engwirda – lid Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis, Ale Houtsma – bestuursvoorzitter CWZ en voorzitter stuurgroep Santeon digitale zorg, Cas Ceulen – Chief Health Officer Coöperatie VGZ.