Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie
13-01-2022

Thuis zelf herstellen bij een relatief simpel en stabiel letsel

Patiënten die met relatief simpele en stabiele letsels op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Maasstad Ziekenhuis belanden, komen normaal gesproken standaard na een week terug op de polikliniek Chirurgie of de Gipskamer. Sinds begin januari is dit niet meer nodig voor veel van deze patiënten. Gipsverbandmeesters geven patiënten goede informatievoorziening mee naar huis, zodat patiënten thuis zelf aan hun herstel kunnen werken.

Met goede informatievoorziening naar huis
De gipsverbandmeesters van het Maasstad Ziekenhuis behandelen patiënten die relatief simpele en stabiele letsels hebben meestal met een brace of drukverband. Daarna geven zij patiënten uitleg over hoe thuis zelf te herstellen. De applicatie Virtual Fracture Care helpt patiënten hierbij. Dit is een gratis te downloaden app die is samengesteld door specialisten. Zeker 10 ziekenhuizen in Nederland gebruiken de app. Maasstad Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in de regio Rotterdam.   

Gipsverbandmeester Michiel Hulshof vertelt: “In de app vinden patiënten informatie over hun letsel en wat zij moeten doen voor hun herstel. Zo staan er folders in de app en zijn er verschillende filmpjes te vinden, bijvoorbeeld over hoe je een drukverband aanlegt of welke oefeningen belangrijk zijn.”

Niet nog een rit naar het ziekenhuis
Uit onderzoek van het OLVG blijkt dat direct ontslag vanaf de SEH een goed en veilig alternatief is voor een behandeling mét poliklinische controle. “Het onderzoek laat ook zien dat de patiënttevredenheid net zo hoog is als met controle”, aldus Michiel Hulshof.

Doordat patiënten thuis goede informatie hebben, hoeven zij en hun naasten niet onnodig naar het ziekenhuis te komen. Een controle-afspraak is namelijk niet meer nodig. De app biedt patiënten ook meer eigen regie, want deze geeft hen meer informatie over hun letsel en wat zij moeten doen om snel en goed te herstellen.

Wanneer de klachten verergeren of een patiënt vragen heeft, kan hij uiteraard direct contact opnemen met de Gipskamer via (010) 291 36 19. En als het nodig is, komt de patiënt alsnog terug naar het ziekenhuis.

Voor patiënten met simpele en stabiele letsels
Alleen patiënten met relatief simpele en stabiele letsels komen in aanmerking voor direct ontslag en het gebruik van de app. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten met een kleine breuk in de elleboog, een gebroken 5e middenhandsbeentje of kinderen met een sleutelbeenbreuk. Ook moeten patiënten het zien zitten om met de app te werken. Zo niet, dan komen zij gewoon weer terug op de polikliniek.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek
Maasstad Ziekenhuis wil dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek kunnen krijgen. Het thuis herstellen met behulp van goede informatievoorziening is hier onderdeel van, omdat sommige zorg ook thuis plaats kan vinden. Dat is prettiger voor de patiënt en maakt ruimte vrij in het ziekenhuis voor mensen die wel alleen daar geholpen moeten worden.Gipsverbandmeester Michiel Hulshof geeft patiënten op de Gipskamer uitleg over de app.