16-02-2023

Reactie op artikel AD over onverwacht overlijden minderjarige patiënt

Donderdag 10 november 2022 is een minderjarige patiënt op de kinderafdeling van het Maasstad Ziekenhuis onverwacht overleden. Vanuit het ziekenhuis hebben we vanaf het moment van overlijden in nauw contact gestaan met de nabestaanden. Wij leven enorm met hen mee en vinden het vreselijk dat deze verdrietige gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Gisteren heeft Het OM bekend gemaakt een onderzoek in te stellen waarin bekeken wordt of alle stappen in de behandeling goed zijn gevolgd. Het Algemeen Dagblad heeft de nabestaanden van de minderjarige patiënt gesproken en heeft hier een artikel over gepubliceerd.

Bij het onverwacht en onverklaard overlijden van minderjarigen worden volgens landelijk protocol, met instemming van de ouders, diverse onderzoeken opgestart. Door het ziekenhuis is een NODOK-procedure aangevraagd. NODOK staat voor Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen. Belangrijkste doel van de NODOK is het achterhalen van de doodsoorzaak. De NODOK-procedure is uitgevoerd door één van de zeven NODOK-centra. Over de conclusie van het NODOK onderzoek zijn de nabestaanden geïnformeerd door het betreffende NODOK-centrum.

Daarnaast heeft het ziekenhuis op de dag van overlijden melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en is een intern onderzoek gestart. De resultaten van dit onderzoek zijn gedeeld met de IGJ.

Omdat het ziekenhuis gebonden is aan een medisch beroepsgeheim kunnen en mogen wij geen verdere informatie over deze gebeurtenis verstrekken.

Het spreekt voor zich dat we aan alle lopende onderzoeken onze volledige medewerking verlenen.