Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Jan Speksnijder, voorzitter

Medische zorg is voor een iedereen belangrijk. Dat is de afgelopen periode maar overduidelijk gebleken. Als lid van de Patiëntenraad kan je een beetje bijdragen aan de zorg voor ons allemaal. Als je in het ziekenhuis ligt of komt is dat (meestal) niet voor je plezier. Tevreden patiënten herstellen vaak sneller. Patiënttevredenheid en patiëntveiligheid kunnen wij als raad helpen te verbeteren zodat de patiënt zich zo prettig en veilig mogelijk voelt. Belangrijk hierbij is te letten op patiëntsignalen en ervaringen die je waarneemt en daarop eventuele verbeteringen voor de patiënten kan realiseren.