Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

Verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VAR)

De VAR adviseert directies en raden van bestuur van instellingen voor de gezondheidszorg.

De adviezen die een VAR uitbrengt, houden altijd verband met de patiëntenzorg en het werk van de verpleegkundigen en verzorgenden in de organisatie.

Organisatorisch is de VAR vergelijkbaar met de ondernemingsraad. De VAR adviseert rechtstreeks aan de directie.

Graag horen wij uw mening over verpleegkundige en verzorgende vraagstukken binnen en buiten het Maasstad Ziekenhuis. U kunt ons bereiken via verpleegkundigeadviesraad@maasstadziekenhuis.nl.