Jaarverslag calamiteiten

Het Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk om te leren van zaken die niet goed gaan in de zorg en in de behandeling van patiënten. We kunnen die leerpunten gebruiken om herhaling te voorkomen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom onderzoeken we altijd wat er precies gebeurd is. Als het in de zorg niet goed is gegaan, met ernstige schade voor de patiënt tot gevolg, is er sprake van een calamiteit. Het onderzoek hiernaar noemen we calamiteitenonderzoek. Per 1 juli 2018 publiceren ziekenhuizen informatie over calamiteiten om daarmee meer openheid te geven en ook samen te kunnen werken aan kwaliteitsverbetering. In dit jaarverslag geven we openheid over calamiteiten in ons ziekenhuis. De informatie in het jaarverslag is niet herleidbaar naar patiënten of zorgverleners en het medisch beroepsgeheim wordt in acht genomen.