ANBI publicatie

ANBI gegevens Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

null

 

 

 

 

 

Rekeningnummer

NL46 INGB 0668637943

Kamer van Koophandel nummer

24425908

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 

8187.83.321.B.01 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen en donaties ten behoeve van de ondersteuning van de patiëntenzorg en de realisatie van extra (ziekenhuis)voorzieningen in het Maasstad Ziekenhuis. 

Beleidsplan 

Ons werk 

De Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis zet zich in voor het verwerven van gelden ter besteding aan projecten in het Maasstad Ziekenhuis. 

Fondsenwervingsmethoden 

De Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis werft fondsen door het aanschrijven van vermogensfondsen, acquisitie van sponsoren en donateurswerving door zichtbaarheid in het ziekenhuis en online. 

Beheer van het vermogen 

Verkregen gelden worden aangewend ten behoeve van projecten. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beheer en uitgaven van de stichting. 

Besteding van het vermogen 

Het vermogen van de Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis wordt aangewend voor het realiseren van uiteenlopende projecten ten behoeve van de patiënten van het Maasstad Ziekenhuis. 

Financiële verantwoording