Klachtenprocedure

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis hecht veel waarde aan tevreden relaties. Waar mensen werken, kunnen echter misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent, dan horen wij dit graag van u. We zoeken dan met u naar een oplossing.

Uw klacht bespreken

Let Op! Dit betreft klachten omtrent de Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Heeft u een klacht met betrekking tot uw bezoek aan het Maasstad Ziekenhuis klik hier.

Wanneer u een klacht hebt, kunt u deze het beste bespreken met uw contactpersoon binnen de stichting. In het gesprek kunt u vertellen wat u dwars zit. De medewerker of leidinggevende kan een toelichting geven en eventuele misverstanden kunnen worden uitgepraat. Dit is vaak de kortste weg om een klacht op te lossen. Als u hierna niet tevreden bent, als u de voorkeur heeft om geen gesprek aan te gaan, of als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting.

Adressen

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis

T.a.v. Beer Lankhorst (Contactpersoon Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis)

Postadres

Locatiecode 3E3 044

Postbus 9100

3007 AC Rotterdam

 

T.a.v. het bestuur

Postadres

Locatiecode 3E3 044

Postbus 9100

3007 AC Rotterdam