Zonne-energie van Softs

In 2017 heeft het Maasstad Ziekenhuis als eerste zorginstelling in Nederland een contract gesloten met Softs (Surface of Things), met als doel te verduurzamen – zuiniger omgaan met het milieu – zónder zelf te hoeven investeren in zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. Dit kunnen wij doen via het concept EnergieSponsoring, waarbij de opbrengst van zonne-energie aan het ziekenhuis wordt geschonken door bedrijven; onze Energiesponsoren.

 

 

Dankzij dit verduurzamingsconcept hebben de Energiesponsoren naast een lagere energierekening voor het eigen bedrijf een nieuwe manier om hun MVO-doelstellingen te realiseren. Energiesponsoring is een uitgekiende samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, met als doel verduurzaming en CO2-reductie.