Fiscale regels en voordeel

Voor zowel particulieren als bedrijven bestaan verschillende belastingvoordelen bij het doen van een gift aan een goed doel met ANBI-status zoals Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Lees hier of u of uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt (bron: www.belastingdienst.nl).

Particuliere donaties

U doet een periodieke gift of wordt Vriend voor minimaal 5 jaar

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. Om uw giften volledig te kunnen aftrekken heeft u een getekende overeenkomst nodig. Deze kunt u hier downloaden. Sinds 2014 voldoet deze overeenkomst, er is geen notariële akte meer nodig.

U doet een gewone gift of wordt Vriend voor minder dan 5 jaar

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.

Drempel en maximum voor gewone giften
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Rekenmodel

Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis heeft een handig rekenmodel om te berekenen wat het voordeel is in uw specifieke situatie. Indien u een indicatie wilt van wat u ongeveer terugkrijgt van de belasting, stuur dan een e-mail naar vrienden@maasstadziekenhuis.nl.

Bedrijfsgiften

Giften aan Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000,-. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Als u met uw bedrijf uw bijdrage in de vorm van 'sponsoring' doet, komen de kosten van die sponsoring als reguliere zakelijke kosten voor aftrek in aanmerking. Daarbij komt dat de sponsorbijdrage aftrekbaar is, ongeacht het fiscale resultaat van uw onderneming. Dus ook als die een verlies maakt. De bedrijfsgift daarentegen komt maar tot een maximum van € 100.000 voor aftrek in aanmerking, én bovendien slechts voor zover uw onderneming winst maakt.

Verschil bedrijfsgift en sponsoring

Bij een gift moet sprake zijn van vrijgevigheid. Het meest in het oog springende verschil tussen sponsoring en een gift, is het feit dat bij sponsoring sprake is van een op geld waardeerbare tegenprestatie die voor de ondernemer een zakelijk karakter heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis toezegt om naamsbekendheid te geven aan de sponsor of een andere tegenprestatie levert. Wij sturen hiervoor een factuur aan uw bedrijf. Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis is voor haar fondsenwervende activiteiten vrijgesteld van BTW.